Skip to main content

Full text of "Zandvoortse Courant 2013 week 02"

See other formats


9 e jaargang • week 02 
10 januari 2013 

Het wekelijkse nieuwsblad 
voor Zandvoort en Bentveld 
www.zandvoortsecourant.nl ZANDVOORTSE 

Courant 

Interview 

Burgemeester 
heeft veel zin in 
nieuwe termijn 
c r =r^l iULTUUR 

Nieuwjaarsconcert 
met Zandvoortse 
koren en musici 
!>PORT 

Curling is niet 
zo makkelijk 
als het lijkt Nieuwjaarsreceptie zeer druk bezocht De Nieuwjaarsreceptie, die afgelopen vrijdag in strandpaviljoen Thalassa werd georganiseerd, is een groot succes ge- 
worden. Het grote aantal deelnemende verenigingen, clubs en maatschappelijke organisaties en de gemeente, 18 in to- 
taal, hadden blijkbaar hun leden en sympathisanten geraakt, hetgeen een geschat aantal bezoekers van 450 opleverde. 
Honderden dorpsgenoten wensten elkaar in Thalassa het beste voor het nieuwe jaar Drukte dus in Thalassa 
waar alles tot in de puntjes 
was verzorgd. Papa Luigi E 
Amici verzorgde op de voor 
hun kenmerkende perfecte De Mannetjes Ijsbaan weg 
'Zal je altijd zien. 

Halen ze net die 

ijsbaan weg en dan gaat 

het eindelijk vriezen!' wijze de muziek en de ser- 
veersters en kelners van het 
strandpaviljoen liepen af en 
aan met een 'natje en een 
droogje' en, uiteraard, verse 
vishapjes. 

In zijn Nieuwjaarstoespraak 
sprak burgemeester Niek 
Meijer over het thema: 
'Samen wordt het beter'. 
Hij ging in op de grote op- 
komst hetgeen hij ziet als 
een goed begin voor meer 
en betere samenwerking in 
Zandvoort. "Natuurlijk sluit 
ik niet de ogen voor 2013 en 
volgende jaren. Het wordt 
een jaar van keuzes maken, 
eenjaarvan ingrijpende be- 
sluiten. Dat is tegelijkertijd 
ook de start van het bouwen 
aaneen nieuwe toekomst of 
nieuwe uitdaging. U en ik mogen daaraan deelnemen; 
ieder op onze eigen wijze. U 
en ik hebben daarin onze 
eigen rol en verantwoorde- 
lijkheid. Daarop mogen wij 
elkaar aanspreken. En vooral 
ook elkaar daarbij helpen", 
aldus de eerste burger van 
Zandvoort. Verder noem- 
de Meijer nog een aantal 
Zandvoortse inwoners en 
organisaties die dit thema 
al lang een breed uitvoeren 
en Zandvoort een gezicht 
geven. "Dat geeft mij het 
vertrouwen om met u te 
gaan bouwen aan 2013 en dat dat goed gaat komen. 
Met elkaar wordt het be- 
ter", aldus de burgemees- 
ter, waarna hij iedereen een 
gelukkig nieuwjaar wenste. 

Aansluitend werd gezamen- 
lijk een lied gezongen van 
Bl0f met de heel toepasse- 
lijke tekst: 'Het wordt beter, 
met elkaar wordt het beter'. 
Ver na 21.00 uur keerde de 
rust pas weer terug in het 
zeer gastvrije paviljoen. Een 
nieuwe traditie lijkt gebo- 
ren, een derde editie gaat 
er ongetwijfeld komen. BETER MOBIEL 

SCOOTMOBIELEN 

ook met PGB (persoonsgebonden budget) 
Max Planckstraat 44 - 023 - 5 735 735 3 f 

Disco on Ice was gaaf! 


Zaterdagavond was het tijd voor disco! Voor het tweede 
jaar in successie was de op een na laatste avond dat de 
ijsbaan op het Raadhuisplein stond, voor 'Disco on Ice'. 
Het was net als vorig jaar een zeer geslaagd evenement 
voor met name de jongeren van Zandvoort. 


n . 


a 


■ 


■« 


■v. 
M ' L -A4 


f "■■ 


"V 


il _■ tu 


J**A 


>—É tM 


A» *%I» *JH 


fcr M 


iP*r*j 


jfc \^,*$tf.i 


'*V 


p? 


mr *■*_-*"" *Üfci_ 


t^mÊ^^^^^\-JÊ^ 


i 


Mw i **&. 


Drukte op de ijsbaan 1 Transportbed rijf Van derVeld 
had een truck met open trai- 
ler belangeloos ter beschik- 
king gesteld, die door Nop 
Productions als een waar DJ- 
podium werd omgetoverd. 
Zo ontstond er een unieke 
disco party op en naast de 
ijsbaan. 

Vanaf 16.00 uur lieten de 
ZFM-DJ's Roy en Roy als ope- 
ning hun muziekkeuze ho- 
ren. Twee uur lang konden 
zij hun gang gaan hetgeen 
door de jongere jeugd uiter- 
mate werd geapprecieerd. Vanaf 19.00 uur was het de 
beurt aan het DJ-duo Nop 
en Flop. Zij draaiden wat 
stevigere discomuziek voor 
de wat oudere jeugd en ook 
dat ging er in als koek bij de 
schaatsers op de overvolle 
baan. Wellicht kwam voor 
velen het einde een beetje 
te vroeg, maar het is niet 
anders.Conclusieisdatdeze 
tweede editie van Disco on 
Ice bijzonder geslaagd was. 
Zondag werd nog de hele 
dag geschaatst, maandag 
werd in alle vroegte een be- 
gin gemaakt met afbreken. Op 15 januari wordt de papiercontainer 

geleegd in de maandag, donderdag 

en vrijdag huisvuilwijken. Op 17 januari 

in de dinsdag huisvuilwijk. Gemeente Zandvoort j> FAMILIEBERICHTEN De strijd is gestreden, 
met telkens nieuwe moed, 
verbazingwekkend krachtig, 
't is voorbij, zo is het goed. 

Moegestreden is, in zijn vertrouwde omgeving, omringd, 
door zijn gezin overleden mijn grote liefde, mijn voor- 
beeld vader, schoonvader en onze trotse opa 

Jan Derk Visser Zetten, 

7 april 1942 Zandvoort, 
3 januari 2013 Ingrid 

Gordon en Cherrilyn 

Shayne, Jazzlyn 

Mido to 

Mevrouw I. Visser- Weeda 
Haarlemmerstraat 13 C, 2042 NA Zandvoort 

De crematieplechtigheid heeft inmiddels plaatsgevonden. In plaats van kaarten 

Verdrietig, maar tegelijk dankbaar dat haar verder lijden 
bespaard is gebleven, laat ik u weten dat mijn lieve vrouw is 
overleden. Elise Johanna A. Ploegman -Jansen 
- Lies - 

Zij werd 77 jaar. 

Zandvoort: Fred Ploegman 
Portland Oregon: Bob Jansen 

Haar wens was haar lichaam na overlijden ter beschikking te 

stellen aan de Vrije Universiteit te Amsterdam ten behoeve 

van de medische wetenschap. 

Zandvoort, 4 januari 2013 Hierbij wil ik dank betuigen voor de goede zorgen 
die mijn vrouw 

Elise Johanna A. Ploegman -Jansen 
- Lies - 

nocht ontvangen gedurende haar verblijf in de Branding 
van het Huis in de Duinen in Zandvoort. 

Fred Ploegman Iets te (ver)kopen? Plaats een Zandkorrel 

(zie pagina 10) | MNKOtfKU v- f 'Sterven is jezelf overgeven aan het onbekende en doorleven 
in de herinnering van de mensen die je liefhebben ' 

André van Huijstee 

20 maart 1944 Haarlem 7 januari 2013 Haarlem 

Gonny 
Kinderen 
Kleinkinderen André is in Afscheidshuis Brokking & Bokslag aan de 
Herenweg 92 te Heemstede. Er is gelegenheid afscheid van 
hem te nemen op zaterdag 12 januari van 13.00 tot 16.00. 

De afscheidsbijeenkomst is op maandag 14 januari om 
10.30 in crematorium Haarlem aan de Vergierdeweg 271 
te Haarlem. Daarna is er gelegenheid tot condoleren in 
de ontvangkamer van het crematorium. 

Correspondentieadres: 
Secretaris Bosmanstraat 9 
2041 KR Zandvoort IN MEMORIAM 
In memoriam Joke Herinner mij zoals ik was, 
In de zon met een lach. 

1 13-01-1993 - 13-01-2013 COLOFON Verschijnt iedere donderdag en wordt GRATIS 
huis-aan-huis bezorgd in heel Zandvoort en Bentveld! 

Kantooradres: Hogeweg 30, 2042 GH Zandvoort 
Tel. 023 - 57 327 52 • info@zandvoortsecourant.nl 

Openingstijden: maandag en dinsdag 09.00 - 17.00 uur. 
Overige dagen op afspraak. 

Advertentie acquisitie: Letty van den Brand-Kinderdijk 
Tel. 06 - 434 29 783 • letty@zandvoortsecourant.nl 
advertenties@zandvoortsecourant.nl 

Bladmanager: Gillis Kok 

Tel. 06 - 460 46 026 • gillis@zandvoortsecourant.nl 

Centrale redactie: Joop van Nes 

Tel. 06 - 144 82 685 • joop@zandvoortsecourant.nl 

Vormgeving: IR Design Zandvoort 
Tel. 023 - 57 156 53 • info@irdesign.nl 

Druk: Dijkman offset 
Visseringsweg 40, Diemen 

Verspreiding: ZVO Verspreiders 

Tel. 06 - 113 91 478 • www.zvo-verspreiders.nl 

Uitgever: Zandvoort Press BV. 
Oplage: 9.250 exemplaren www.zandvoortsecourant.nl Het gebruik van advertenties en/of teksten uit deze uitgave is niet 
toegestaan zonder uitdrukkelijke toestemming van de uitgever. E 

■ ■ 

L. TI 
ay"Lrr«^ pluspunt Zaterdagavond 1 2 januari. 

Geeft Los Zand cursus improvisatie toneel/theatersport Pluspunt) een 
presentatie theatersport. Dat wordt weer een uniek avondje-uit. Wat is 
theatersport? Twee teams dagen elkaar uit tot het spelen van geïmpro- 
viseerde scènes, waarbij uw inbreng onmisbaar is. U roept en zij spelen. 
Deze scènes zijn nooit gespeeld gaan ook nooit meer gespeeld worden. 
Zaal open 20.00 uur 
Aanvang 20. 1 5 uur (tot 22.30 uur) Prijs: € 5,00 iPad, maak optimaal gebruik van de iPad Om deze 2 bijeenkomsten te volgen dient u in het bezit te zijn van een 

Apple iPad, enkel Apple iPad. 

De iPad is een zeer gebruiksvriendelijk draagbaar multimedia apparaat 

met talloze mogelijkheden. 

Dinsdag 12:30 - 14:30 uur 5 februari & 12 februari Power Point Powerpoint is het toonaangevende programma op het gebied van 
presenteren: zowel op zakelijk gebied als in de privésfeer. 
Maandag 1 9:30 / 21:30 21 januari / 25 februari Franse Conversatie, Nieuw! Voor deze cursus is enige basiskennis van de Franse 

taal noodzakelijk 

Vrijdag 13:00 - 15:00 8 februari t/m 26 april Open Atelier Onze nieuwe docente Mona Meier Adegeest laat u uw mogelijkheden 

van tekenen en schilderen zien. 

Dinsdag 9:30 - 12:00 22 januari t/m 16 april Beeldhouwen en Boetseren De cursus is bestemd voor zowel beginners als gevorderden en 

houdt rekening met de eigen vaardigheden. 

Maandag of Donderdag 1 9:30 - 22:00 28/3 1 januari t/m 29/25 april Denderend door de duinen Wandelen in groepsverband en leren over al wat er leeft. Verzamelen 
bij de Duinrand, na afloop koffie drinken bij Pluspunt. Ook bij regen. 
Inclusief entree waterleidingduinen en koffie of thee. € 25 9 - voor lOx 
Donderdag 1 4:00 - 1 5:00 1 7 januari t/m 28 maart Hatha Yoga Hatha yoga is gymnastiek voor lichaam en geest Er wordt gewerkt 
met eeuwenoude bewegingsvormen en ademtechnieken. Dit brengt 
nieuwe energie en innerlijke kracht. Men leert rustiger en evenwich- 
tiger te worden.Voor soepele gewrichten, spieren en ontspanning. 
Nieuwe 3de groep:Vrijdag 1 2: 1 5 - 1 3: 1 5 9 januari t/m 1 7 april JazzDance SS+Jong Op hedendaagse muziek gezond en fit blijven. Elke week bewegen 
is gezond. Op muziek bewegen maakt het allemaal een stuk lichter. 
Er wordt rekening gehouden met leeftijd en vermogen. Je mag gerust 
meedoen op een stoel. 
Donderdag 14:30 - 15:30 10 januari t/m 25 april Nederlands Als Nederlands je 2de taal is. Kom en ervaar hoe leuk het is! 
Donderdag 1 0:00 - 1 2:00 24 januari t/m 1 8 april 

Drastisch in prijs verlaagd: € 55 9 - voor 12 lessen van 2 uur. GlOS in Lood Voor beginners en gevorderden Glas in Lood is een oeroude ambacht die nog steeds prachtige 
resultaten geeft. Met behulp van de docent leert men het glas te 
snijden en in het lood te zetten. 
Woensdag 19:30 - 22:00 30 januari t/m 27 maart Senioren computercursus Snuffelcursus of Basiscursus 

Dinsdag 10:00- 12:00 uur 22 januari t/m 26 februari Voor meer informatie en inschrijfformulieren: 
www.pluspuntzandvoort.nl T. 023 57 40 330 

Voor proeflessen kunt u contact opnemen 
met Hella Wanders-Kuiper cursusinfo@pluspuntzandvoort.nl 
Zandvoortse Courant • NUMMER 02 • 10 JANUARI 2013 Bedankt! ZorgContact bedankt de Dekamarkt en iedereen die voor 
ons gespaard heeft tijdens de actie 'Wensen komen uit bij 
Dekamarkt'! Dankzij uw hulp heeft afdeling De Branding 
van Huis in de Duinen de eerste prijs gewonnen. 

Hartelijk dank hiervoor! I ZorgContact Bramenlaan 2 - 2116 TR Bentveld - www.zorgcontact.nl Circus Zandvoort 

Bioscoopprogramma 
10 t/m 16 januari HOTEL TRANSSYLVANIE: 

HOTEL VOL MONSTERS 3D (NL) 
ZA-ZO-WO om 12.45 uur 

WRECK-ITRALPH3D 

ZA-ZO-WO om 14.30 uur 

THEHOBBIT3D 

AN UNEXPECTED JOURNEY 
ZA-ZO-WO om 16.30 uur 
DO t/m Dl om 19.30 O Filmclub: 

BARBARA WO 19.30 uur Voor kaartverkoop en info www.circuszandvoort.ni CARTOON - Hans van Pelt O 
Goede start voor 
De Seniorenvereniging Zandvoort Eind 2012 besloot het afdelingsbestuur van de ANBO afdeling 
Zandvoort om hun bestuursfunctie unaniem te beëindigen. Zij 
konden zich niet meer vinden in de nieuwe richtlijnen van het 
landelijk bestuur. In een kort tijdsbestek is het met vereende 
krachten gelukt om meer dan 300 leden te enthousiasmeren 
voor een nieuwe vereniging. Op 22 november werd de Seni- 
orenvereniging Zandvoort (SVZ) bij de notaris ingeschreven. 
door Nel Kerkman 

De Seniorenvereniging Zand- 
voort is een vereniging voor 
alle 50-plussers van Zand- 
voort en Bentveld. In de 
statuten staat als doel: "Op 
te komen voor de lokale be- 
langen van senioren in de 
gemeente Zandvoort en 
het bieden van contactmo- 
gelijkheden, zodat senioren 
in staat zijn om actief deel 
te nemen aan de samenle- 
ving." Per 1 januari 2013 is er 
een nieuwe website www. 
se nio ren veren igin g-zand - 
voort.nl waar tevens de eer- 
ste nieuwsbrief op vermeld 
staat. Met een gezonde fi- nanciële begroting voor 2013 
en 60 enthousiaste vrijwilli- 
gers die garant staan voor 
diverse activiteiten, ziet het 
nieuwe jaar er rooskleurig uit 
voorde SVZ. 

Een zeer tevreden voorzitter 
Fred Kroonsberg brengt in 
de eerste nieuwsbrief online 
alvast een toast uit op het 
komende verenigingsjaar. 
Een van de speerpunten zal 
volgens Kroonsberg zijn om 
ook de leeftijdsgroep vanaf 
50+ bij de vereniging te be- 
trekken. Om deze doelgroep 
te bereiken zal het activitei- 
tenaanbod moeten worden 
aangepast. Maar eerst staat in maart de eerste ledenver- 
gadering gepland om een 
voltallig bestuur en kascom- 
missiete benoemen. 

Vervolgens gaan de vaste 
activiteiten door: zwemmen, 
Nordic Walking, fietsen, kla- 
verjassen en bridge. Het koor 
'Voor Anker' repeteert iedere 
woensdagmiddag in het 
Jeugdhuis. Ook de culturele 
activiteiten gaan van start: 
op 23 januari staat het mu- 
seum Boijmansvan Beunigen 
op het programma, isjanuari 
kan men naar het thrillerthe- 
aterTripodia in Katwijk en op 
16 januari gaan de leden ge- 
zamenlijk uit eten bij Open 
Golf Zandvoort. Verder staan 
op het programma aantrek- 
kelijke dagtochten met de 
bus en kan men bij SVZ hulp 
aanvragen met het invullen 
van de belastingpapieren en 
aanvragen of wijzigen van 
huur en/of zorgtoeslag. 

Er is een goede samenwer- 
king met OOK Zandvoort/ 
Pluspunt en zijn er goede 
contacten metdeWmo-raad. 
De contributie is met een 
keuzemenu van vijf bedra- 
gen vanaf € 15 tot € 25 per 
jaar voor iedereen betaalbaar. 
Reden genoeg om lid te wor- 
den. Aanmelden kan bij Els 
Kuijper,tel. 5718205 of e-mail: 
els.kuijper@hotmail.com. Zandvoort zoekt nieuwe 
kinderburgemeester Wie wordt de nieuwe kinderburgemeester? Ook dit jaar is 
de gemeente Zandvoort op zoek naar een nieuwe kinderbur- 
gemeester. In de voorjaarsvakantie is er namelijk weer vol- 
doende te doen in Zandvoort. Vanaf 17 tot en met 24 februari 
zijn kinderen weer de baas tijdens de Kids Adventure Week! VOORWAARTS Tijdens de hele week zijn er 
leuke activiteiten, acties en 
workshops voor kinderen. Er 
moet echter iemand zijn die 
alles in goede banen leidt. De 
Kids Adventure Week moet 
bijvoorbeeld officieel geopend 
worden en misschien moeten 
er ook wel prijzen uitgereikt 
worden. Daarom is de VVV Zandvoort op zoek naar een 
kinderburgemeester. 

In 2012 ging deze eer naar 
Beyonce van Eek. Zij heeft 
onder andere door de echte 
burgemeester de ambtske- 
ten overhandigd gekregen, de 
Kids Adventure Week officieel 
geopend, de skelterrace afge- vlagd en, samen met de echte 
burgemeester, een interview 
op de lokale radiozender ZFM 
gegeven! 

Wil jij ook kans maken om één 
weekde baas van Zandvoortte 
zijn? Stuur dan een mail naar 
marketing@vvvzandvoort.nl 
met hierin jouw naam, jouw 
leeftijd en waarom juist jij een 
goede kinderburgemeester 
zou zijn. Hou er wel rekening 
mee dat de activiteiten als 
kinderburgemeester de hele 
week zijn en je dus niet op va- 
kantie kan gaan. COLUMN Stadhuis 
Op Stelten (1) 

Mag ik 'je' tegen 'u' zeggen? Ik 
doe het gewoon. De meeste 
lezers van de ZC zijn dorpsge- 
noten en dan zijn we toch een 
soort van familie van elkaar. 
Ik ben niet zo van het jij-en 
en jou-en, maar tegen familie 
zegje geen 'u'. Ja, in Staphorst 
misschien, maar niet in de 
Parel van de Noordzee, waar de 
zeden en gewoontes helemaal 
van nu zijn. Ikwiljeeen verhaal 
vertellen. Een mooi verhaal. 
Ken je mijn moeder? Signale- 
ment: blond, aanwezig en ver- 
groeid met haar scooter, wat 
volkomen logisch is, want in 
april van dit jaar wordt ze 80. 
Ze is de liefste moeder van de 
hele wereld. En tevens het op 1 
na meest bezorgde wezen van 
het dierenrijk. Op nummer 1 
staat mijn oudste broer, Hans, 
die alleen hierom een eigen co- 
lumn verdient, die hij ook krijgt 
dit jaar. Maar we dwalen af. 
Lang, lang geleden was mijn 
moeder actrice en zangeres. 
Ik kan hier al haar rollen en 
optredens uit de jaren 50 en 
60 gaan opnoemen, maar 
eentje volstaat. Toen het vo- 
rige Millennium bijna gedaan 
was, maakte muziekkenner, 
publicist, uitgever en 'hoeder 
van bedreigde muzieksoor- 
ten' Vic van de Reijt voor het 
Parool een top 100 van mooi- 
ste Nederlandstalige lied- 
jes ooit. Op 1 stond 'Aan de 
Amsterdamse grachten', niet 
in de populaire uitvoeringvan 
Wim Sonneveld, maar in de 
oerversie van Nan en Hans 
Boskamp uit 1956*, oftewel 
mijn verwekkers. 
Mijn vader zong zeker niet on- 
verdienstelijk, maar je hoort 
wel een acteur die zingt. Mijn 
moeder daarentegen zong het 
lied loepzuiver en vanuit haar 
tenen. Ze heeft ook wat min- 
deropvallende wapenfeiten op 
haar naam staan. Zo speelde 
ze in de televisieserie Stadhuis 
Op Stelten uit 1963 de kleine 
rol van de overwegend 
zwijgzame barjuffrouw E 

Sientje. (wordt vervolgd) -* 

o 
co 

Toevallig ook mijn ge- ^ 

boortejaar! S £> WATERSTANDEN Club Nautique © 

023 - 571 57 07 

QKijk ook eens op 
www.clubnautique.nl 
Samen het afscheid 
vormgeven dot bij u post. 

Rjjnlaan 7, 2105 XH Heemstede - Mobiel Oó 395 072 45 
info@uitvaartverzorgingerika.nl - www.uitvaartverzorgingerika.nl uzz 

Ui ■•vAftiu'Z[)nt:t:Ewi iujm Zamjvpoki 

Sinds 1992 
uw uitvaartondernemer in Zandvoort. Uitvaartzorgcentrum Zandvoort 

Tollensstraat 67, 2041 PR Zandvoort. 
Telefoon (023) 571 32 78. 

wvvw.uzn-nederland.nl 

Uitvaartcentrum Haarlem 

Parklaan 36, 2011 KW Haarlem. 
Telefoon (023) 532 87 50. 

www. uitvaartcentrumhaarlem . nl ALTIJD DIRECTE HULP 
BIJ OVERLIJDEN Autobedrijf Zandvoort 

Hét APK keurstation Nieuwe regering, nieuwe ideeën 

APK-KEURING GRATIS 

* vraag naar de voorwaarden 
Reparatie en onderhoud van alle merken In- en verkoop van jong gebruikte 
auto's - zie onze website 

Kamerlingh Onnesstraat 23 
Tel.: 023-571 45 80 
www.autobedrijfzandvoort.nl OP ZOEK 

NAAR GOEDE 

ATTENTIE WAARDE? 

Informeer eens naar onze 
advertentiemogelijkheden 

advertenties@zandvoortsecourant.nl 
of 06-43429783 (Letty van den Brand) NICUW IN ZRNDVOORT IN JUPITCR PinZR! OP6NING ZAT6RDAG 12 JANUARI gratis* PRO€V€N VANAF 16.00 UUR 

* zolang de voorraad strekt 
coffee - wok - trodittofts * to ge HfiLT€STRfifiT ó, ZRNDVOORT, 06-54650145 

Open: uuo t/m zq van 1 0.00 - 20.00 zo en mo von 1 2.00 - 20.00 A« AUTOOEDRUF K< «i o: APK 

Onderhoud en reparatie alle merken 

Occasions in - en verkoop 

Karim en Mo 

www.autobedrijfkarimo.nl 

Curiestraat 10, 2041 CD Zandvoort T. 023-5733792 
F. 023-5733793 E. autobedrijfkarimo@planet.nl 

OVZ Decemberloterij 

Prijs 


Aangeboden door 


2e trekking 


Tijdschriftenbon t.w.v.€i5 


Bruna Balkenende 


J. Bosman 


Koffie met appeltaart 2 pers. 


Grand Café XL 


Fam. KoningJ. Kinnegin 


Bloemenbon t.w.v.€ 25 


Jef&HenkBluijs 


N. Brandsma, E. van Nes 


Cadeaubon t.w.v.€ 25 


Versteege's IJzerhandel 


P Kofier 


Kaascadeaubon t.w.v.€ 25 


KaashuisTromp 


M.Schoorl 


DVDboxt.w.v.€25 


Music&More 


H.Ourhaan 


Autowasbeurt t.w.v.€ 10 


Auto Strijder 


E. Vossen, A.Manger, 
J.BIoeme,S.Stobbelaar,VSchaap 


Rolladet.w.v.€io 


Slagerij Vreeburg 


Mevr. Onstein, Fam. Nair 


Seizoenswijn+tapas voor 2pers. 


Café Koper 


J. Hulst 


Cadeaubon t.w.v.€i5 


Blokker 


Vd. Berg 


Cadeaubon t.w.v.€ 25 


Slinger Optiek 


E. van Duijn,M. Lagas 


Fondue/gourmetschotel 4 pers. 


Slagerij Horneman 


CroupleyJ.v.d. Klauw 


Doos wijn t.w.v.€25 


Gall&Gall 


M. Verburg 


Cadeaubon t.w.v.€ 25 


Zandvoort Optiek 


H. Hylarides, G. Paap 


1 paar rubberen hakken t.w.v.€ 25 


Shanna'sShoe Repair 


Fam.Willemsen 


Zuivelmandjet.w.v.€ 25 


De Kaashoek 


R. de Vries, F. de Zwart 


Boodschappenpakkett.w.v.€ 25 


Albert Heijn 


S. de Vries, E. Paap v. Loevezijn 


Pa rf u m pa kket t.w.v. € 40 


Moerenburg 


R. Meijer, J. Leijten 


Cadeaubon t.w.v. €10 


Barrraba 


N. Blaauboer-Quast, B. v.d.Veen 


Buiten vogelpakket 


Dobey 


J.van Warmerdam 


Wijn- en notenpakket 


C'est Bon 


Kristelijn, R. Visser-Blomberg 


Voucher brunch 2 pers. 


Center Parcs Zandvoort 


B. Defesche 


Voucher 1 uur bowlen 


Center Parcs Zandvoort 


C. Lemmens-Burger 


Ferrari pennenset t.w.v. € 25 


Pole Position 


W.ten Have 


Professional shampoo 


Headsigns 


M.GalléJ.M.Hoff 


Cadeaubon t.w.v. €10,00 


Kwekerij Van Kleeff 


A.Thape 


Zak oliebollen en Appelbegneits 


Oliebollenkraam Faase 


M. de Vries 


Cadeaubon t.w.v. €10 


Snackbar Het Plein 


M. Dijkema, mevr. Schouten 


Roomboter maxistaaf 


Van Vessem Patichou 


P. Doornekamp 


Cadeaubon t.w.v. € 20 


Kids Avenue 


Mevr. Luik 


Cadeaubon t.w.v. €10 


Naturana 


E. Lefferts, E. Verloop, Vd. Meulen 


Hoofdprijzen 


Aangeboden door 


Winnaar 
Buddha to Buddha pakket 


Vlug Fashion 


Mevr. Kristelijn 


Phillips Sarista koffiemachine 


Radio Stiphout 


Fam. Van Ravensberg 


Bon voor notariële diensten 


Van der Valk&Swart notarissen 


Fam. Van Eijken 


2 Jaarkaarten circuit 


Circuit Park Zandvoort 


Dhr.Toonen 


Fiets 


Hema 


Ch.v.d. Geest 


Vakantievoucher 


Center Parcs Zandvoort 


Mevr. Bosma 


TV 


Ondernemersvereniging 


Dhr. Kuling 


Alle winnaars krijgen persoonlijk bericht Qi Zandvoortse Courant • NUMMER 02 • 10 JANUARI 2013 Weer lift in Keesom straat defect De lift in flatgebouw Fazant in de Keesomstraat is voor de 
zoveelste keer defect en kan wederom niet direct gerepa- 
reerd worden. De telefoniste van de nooddienst heeft de 
bewoners keurig te woord gestaan, maar kon slechts mee- 
delen dat er onderdelen moeten worden besteld. LIFT 
NIET GEBRUIKEN 
De vraag van de bewoners 
aan de verhuurder, "Wat kan 
woonstichting De Key be- 
tekenen voor een bewoon- 
ster die niet met de trap kan 
vanwege haar handicap", is 
legitiem. Als antwoord werd vanuit de Thomsonstraat 
gesteld: "Excuses, het spijt 
ons!" Voorlopig zit een aan- 
tal bewoners, die ofwel ge- 
handicapt zijn, ofwel slecht 
ter been, vast in hun appar- 
tement. "Helaas is dat niet voor de 
eerste keer. Sommigen dur- 
ven niet meer 's avonds van 
huis omdat bij thuiskomst de 
lift het misschien niet meer 
doet.Eerderwaseral een lift 
defect in een andere flatge- 
bouw in de Keesomstraat; 
hier moest zelfs de huur- 
commissie voor ingeschakeld 
worden die de klager in het 
gelijk stelde en die nu ver- 
minderingvan huur kan clai- 
men", aldus een flatbewoner. 

Raadslid Jerry Kramer heeft 
namens de bewoners een 
brief aan De Key geschreven 
met de klachten. Hij sluit die 
brief af met de volgende op- 
merking: "Tevens vraag ik u 
nogmaals om een extra leu- 
ning te plaatsen bij de bui- 
tentrap, zodat iemand die 
afhankelijk is van de lift, in 
noodsituaties wel van huis 
kan." Strijd om vergunning gaat door 

Jack Bakker gaat door in zijn strijd tegen de gemeente Zandvoort. Hij wil alsnog een ver- 
gunning krijgen voor het plaatsen van een kunstwerk op zijn landgoed Groot Bentveld, 
het zogenaamde 'Buchenwaldhek'. Zijn advocate, Eefje van 
Bommel, deelde desge- 
vraagd mee dat bij de recht- 
bank een verzoek is inge- 
diend tot een zaak tegen 
de gemeente Zandvoort nu 
B&W een uitspraak van de 
commissie Bezwaarschriften 
naast zich neer heeft gelegd. De commissie adviseerde 
de gemeente de vergun- 
ning voor het omstreden 
kunstwerk, dat een ontwerp 
is van Studio Job, alsnog te 
verlenen. Het college echter 
heeft dat advies naast zich 
neergelegd en eind vorigjaar 
de vergunning alsnog gewei- gerd. Advocate Van Bommel 
liet weten dat een kopie van 
het verzoek aan de rechtbank 
naar het college is gestuurd, 
maar op het gemeentehuis 
was nog niets bekend van 
de juridische stappen die de 
heer Bakker nu gaat treffen. 
Wordt ongetwijfeld vervolgd. ZANDVOORTSCHOON!? 
en de AFVALWIJZER 2013 ZANPVocmr Gemeente Zandvoort Hoe komt u van uw afval af? Wanneer wordt het opgehaald? Waar 
kan ik heen met karton? Wat doe ik met nog bruikbare spullen? Hoe 
kom ik van mijn oude koelkast af? Mag ik puin aanbieden? 
Het antwoord op al deze vragen is te lezen in de Gemeentegids 2013 
die een dezer dagen bij alle Zandvoortse huishoudens wordt bezorgd. 
Helemaal achterin de gids zit de (uitneembare) afvalwijzer waarop 
u alle nodige informatie vindt over (vervangende) ophaaldagen voor 
GFT, papier & karton, grof huishoudelijk afval en restafval, schoon- 
maakrondes van de rolemmers en brengdata voor Klein Chemisch 
Afval. Deze en alle overige informatie wat betreft afval vindt u ook 
op de www.zandvoort.nl 

Samen houden we ook in 2013 ZANDVOORT SCHOON!? afisa Met OOG en OOR 

4? E BADPLAATS DOOR Heeft u tips voor in de rubriek Oog en Oor? 
Mail het de redactie: redactie@zandvoortsecourant.nl (of bel 5732752^ 

Toeristenseizoen 
2013 kan beginnen 
Het jaar is pas net begon- 
nen, maar Zandvoort is zich 
zo langzamerhand aan het 
klaar maken voor het ko- 
mende toeristenseizoen. 
Alle kerstversieringen zijn 
verdwenen en er is een be- 
gin gemaakt met het weg- 
halen van dezandsculpturen 
die nog zo her en der in het 
centrum stonden. De sculp- 
turen werden voor sommige 
Zandvoorters bijna een ob- 
sessie maar deze week wor- 
den ze allemaal geruimd. 
Ook de schaatsbaan moet 
eraan geloven. Na drie we- 
ken van veel schaatsple- 
zier is begin deze week het 
Raadhuisplein weer ijsbaan- 
vrij gemaakt. Was het maar 
vast lente! 

Zandvoort op de 
Vakantiebeurs 2013 

In de Jaarbeurshallen in 
Utrecht is van 9 tot en 
met 13 januari de jaar- 
lijkse Vakantiebeurs. VVV 
Zandvoort is ook dit keer 
aanwezig op standnummer 
11.C069 om Zandvoort aan 
Zee te promoten. Buiten het 
prachtige en schone strand, 
het circuitpark en vakantie- 
park worden ook de fantas- 
tische natuurparken die het 
dorp omringen, de historie 
van het dorp en de vele eve- 
nementen en themaweken 
door het jaar heen extra be- 
licht. Ter promotie deelt VVV 
Zandvoort op de stand de 
Fietsvoordeelpas uit. Voor de 
beursbezoekers worden door 
verschillende Zandvoortse 
ondernemers leuke acties 
en interessante aanbiedin- 
gen aangeboden. Schoolbasketbaltoernooi 

Komende zaterdag is de 
Korver Sporthal weer het 
toneel van het traditionele 
schoolbasketbaltoernooi. 
Voor de 37e keer gaan de leer- 
lingen van de groepen 8 van 
de Zandvoortse basisscholen 
weer strijden voor de eer van 
de school. Vanaf 10.00 uur 
zullen zowel de meisjes- als 
de jongensteams, weer luid- 
keels door de overige leerlin- 
gen van hun school worden 
aangemoedigd. De prijsuit- 
reiking wordt rond 16.30 uur 
verwacht, met opnieuw een 
speciale sportiviteitsbeker 
van de Sportraad voor zowel 
de sportiefste meisjes als de 
sportiefste jongens. U bent 
van harte welkom om dit 
spektakel te aanschouwen. 

Nieuwe Gemeentegids 

De handzame Gemeente- 
gids 2013 is weer uit met 
extra toegevoegd de uit- 
neembare afvalkalender 
2013. De gids heeft dit 
jaar een ander formaat 
en heel handig staat alle 
informatie, zonder de gids 
om te hoeven draaien, direct 
achter elkaar. Hoewel in het 
welkomstwoord staat dat er 
dit jaar niet gekozen is om de 
telefoongids erbij te publice- 
ren is ook deze als vanouds 
toegevoegd. Verder zijn ook de 
plattegronden van Zandvoort 
en omgeving geplaatst en is 
de gids voorzien van mooie 
foto's. Mocht u hem niet ont- 
vangen hebben, kunt u bij 
het Raadhuis een exemplaar 
ophalen. 

Zandvoortse web- 
site genomineerd 

De Zandvoortse website 
zandvoortvroeger.nl, van Rob 
Bossink, is genomineerd voor 
de Geschiedenis online prijs. 
Deze belangrijke prijs wordt 
jaarlijks toegekend aan de 
historische site die de meeste 
stemmen krijgt. Op zijn web- 
site www.zandvoortvroeger.nl 
heeft Bossink momenteel al 15.000 foto's van het verle- 
den van Zandvoort en bijna 
dagelijks worden er oude 
beelden toegevoegd. Het 
merendeel is afkomstig van 
de bekende Zandvoortse fo- 
tograaf en geschiedschrijver 
Ton Bakels, waarvan Bossink 
het archief beheert. Maar 
ook beelden van particu- 
liere Zandvoorters zijn op- 
genomen, alsmede oude 
verhalen en anekdotes. Wilt 
u dat Bossink kans maakt 
op de prijs, breng dan voor 
8 februari uw stem uit via 
de link op www.zandvoort- 
vroeger.nl. De prijs bestaat 
uit een beeldje en € 2.500. 
De winnaar wordt op 12 fe- 
bruari bekend gemaakt. 

Ambtenaar Piet van 
Staveren neemt afscheid 5 


^^^^^^^^^^^^^ 


■ ' *w^^ ^^^^^^^Ê 
*2^H **' m 


^^ 


- .<* 


^3 


* 


yL. S 


'f 


~ 
^^™ — ^^*'' ■ r ~^ ■ —4 


zz ^**\, *^- 


Foto: Sander van Staveren Afgelopen maandag heeft 
de gemeente Zandvoort af- 
scheid genomen van de ai- 
mabele ambtenaar Piet van 
Staveren. Maar liefst 45 jaar 
heeft hij voor de gemeente 
gewerkt. Ooit begonnen in 
de Schoolstraat bij de af- 
deling Burger Zaken en nu 
neemt Piet afscheid als amb- 
tenaar van de Burgerlijke 
Stand. Zijn collega's die be- 
last waren met het afscheid, 
hadden een zeer originele 
stunt voor hem bedacht. 
Omdat hij gek is van vracht- 
wagens, hadden ze trans- 
portbedrijf Van der Veld zo 
goed gevonden om op de 
middag van de receptie Piet 
thuis met een truck op te ha- 
len. De receptie werd buiten- 
gewoon goed bezocht door 
collega's, oud-collega's en 
vele Zandvoorters. Namens 
de Za ndvoortse Cou ra nt: ge- 
niet van de zee aan vrije tijd 
die je nu krijgt! HEEFT U EEN BOODSCHAP 
VOOR UW KLANTEN? 

Informeer eens naar onze advertentiemogelijkheden 
advertenties@zandvoortsecourant.nl 
of 06-43429783 (Letty van den Brand) 
DDRSMAN 

ASSURANTIËN Inboedelverzekering 

Snel en goed geregeld 

DORSMAN.NL OF 023-5714534 ussta 9ffi De nieuwe lunchroom in Zandvoort 
met huiskamersfeer. . . Vanaf zondag 13 Januari a.s. elke zondag een " zondaghap" 

"Zondag" hap week 2: 

Broccoli stamppot, pijnboompitjes, geraspte kaas 

& balgehakt (100% rundvlees) met jus. € 6,50 

De maaltijd kan tot 20.00 uur bij ons genuttigd worden maar kan ook 
worden afgehaald, i.v.m. beperkte plaatsen is reserveren wenselijk. 

Wij zijn de wintermaanden van maandag t/m zaterdag geopend 
van 08:00- tot 17:00 uur & zondag van 10.00- tot 20.00 uur 

Haltestraat 57, 2042 LL Zandvoort 

T. 023-5736360, www.lunchbreek.nl, info@lunchbreek.nl 
Glaszettersbedrijf 
Van Aacken Zandvoort 

Tel. 023-5720480 of 06-41374921 
Email: aacken@kpnmail.nl 

Plaatsen alle glassoorten 
Geen voorrij kosten 

Bewoners van Zandvoort altijd 10% korting 
Spoedreparaties Glasschade Hiermee wensen wij iedereen, 

bezoekers van onze Jazz 

concerten, sponsors en al degenen 

die ons steunen een gezond, 

uitdagend en muzikaal 2013. 

Bestuur Stichting 
Jazz in Zandvoort Administratiekantoor 


K.WlLLEMSE 


t 

voor partici 

Wit 
T 023 573 92 72 


Administratie en 
>elastingaangifter 

jlieren en ondernemers 

REGI&TERI 
|h I AKI INCH 

ADVISEURS! 

te Veld 56, 2041 GB te Zandvc 
M 06 45 30 45 31 E kittywill 


1 

kleinbedrijf 

ort. 
emse@planet.nl I jj É' Henk 

ïsjWeertyel voor een 
^eurone bos bloemen! 

RS. Let op onze aanbiedingen! 

Haltestraat & Zandvoort tel-: OZ>-^7 1ZO 60 

Specialist voor al tywrbloemwrerKen. BANKETBAKKERIJ la Bonbonnière 

Aanbieding: 

Onze heerlijke moorkop 
van € 1,95 voor € 1,70 

Amandelbroodje van € 1,70 voor € 1,50 

Ook uw adres voor een heerlijk kopje koffie of thee. 

Banketbakkerij Chocolaterie Tearoom 

La Bonbonnière Haltestraat 33 f Nico en Carla de Graaf 

Maandags gesloten. Wij bezorgen in Zandvoort kosteloos 

uw bestelling, ook voor bedrijven. Tel.:023-5715584 TOKO BINTANG 

De Indische en oud Hollandse keuken 

Van eenvoudige nasi en bami menu's a € 9,50 

tot uitgebreide rijsttafels a € 1 7,50 

Spare Hbs met nasi, bami of patat € 1 4,50 

Oud Hollandse dagmenu's a € 8,50 

en stamppotten a € 8,50 

Oma's pannenkoeken vanaf € 4,95 (ook thuis bezorgd) 

Toko Bintang, restaurant, afhaal en thuis bezorgd 

De keuken is dinsdag t/m zondag geopend 

van 1 3:00 t/m 21 :00 uur 

Bel: 023-5712800 - Haltestraat 34 
HEREN KNIPPEN £ 15 [DAMES] KNIPPEN € 17 
i KNIPPEN f | OnWIMGSTIIDEH: Dt-WO-DO IP-A VR ?-T ZA 9-S 
L.ÖClTf KlCLK lil .-'/ StMJ I .:v. WOU 

T. üZ3 Ë? l£&?5 

V* HAAIlIAWDWOQftTIJl t/m 12 jr. In het nieuwe jaar HWüzëR? 

L- l_ ^U. £ huiswerk- en studiebÊOpIpidina huiswerk- en studiebegeleiding www. weerwatwijzer.com - 06 81493719 -1 
Wellicht liet meest actieve café in Zandvoorl 
VfjfeQ ff/ar ïsnraTg 20:30 war 

Ziri£ mee met Gré 
in, P ,Oonist«e! 

Smartlappen* zttmamlkJtrcn 
en... ntref. Ookop mïor k! 

I.hx Miiür:TDpJjzz inOümstw 

Vddt .ictuüln- mforinali» hJJht u Dpi www.ocrnxtee.ni 
Türt ArVtfSör) - ZööSffööi G2 - ZSrttfvOürf - Ü23 573 37 2? - www. üürrïïföö. rïr Burgemeester Meijer heeft nog heel veel zin in Zandvoort Burgemeester Niek Meijer zegt het op de eerste 'normale 1 werkdag van 2013 vol overtui- 
ging: "Ik heb er hartstikke veel zin in om mij nog eens zes jaar voor Zandvoort in te zet- 
ten." Meijer voelt zich, zo laat hij overduidelijk blijken/hartstikke' thuis in het dorp. Als hij 
vanuit zijn werkkamer op het Raadhuisplein kijkt, zie je hem bijvoorbeeld genieten van 
de gezellige sfeer rond de ijsbaan, waar de jeugd volop aan het schaatsen is. "Geweldig 
vind ik dat, daar geniet ik toch zo van", aldus de burgemeester. 
Toch heeft hij, toen hij 
als burgemeester begon, 
wel even moeten wennen 
aan de mentaliteit van de 
Zandvoorters. "Zo werd er 
toen door de politici kei- 
hard op de man gespeeld. 
Dat raakte me, ik was dat 
niet gewend. Gelukkig is 
dat in de loop der jaren ver- 
anderd. Er wordt nu meer 
naarde inhoud gekeken en 
er is meerde neigingtot sa- 
menwerken. En daar ben ik 
heel blij mee. Wat ik in mijn 
beginperiode ook merkte 
was dat Zandvoort in feite 
bestond uit eilandjes. Op de 
een of andere manier wordt 
in een kustdorp anders, hef- 
tiger gereageerd op dingen 
dan in een doorsnee dorp. 
Dat kreeg ik ook te horen 
van bestuurders uit andere 
kustplaatsen. Hoe dat kan? 
Geen idee, misschien de 
getijden, meerjodium in de 
lucht. Wellicht voelen men- 
sen zich hier meer op zich- 
zelf aangewezen?", vraagt 
hij zich af. 

Op de vraag wat zijn hoog- 
tepunten waren gedurende 
zijn eerste ambtstermijn, is 
hij heel stellig: "Wat ik al- 
tijd heel intens beleef zijn 
Koninginnedag en de 4 
mei-herdenking. Voor mij 
vormen veel kleine dingen 
vaak een hoogtepunt. Zo word ik al heel gelukkig 
als ik iemand die iets heel 
naars heeft meegemaakt, 
meteen persoonlijk gebaar 
kan steunen." 

Inwoners van Zandvoort 
waarderen hem heel erg 
omdat hij zo benaderbaar 
is. "Dat is fijn om te horen. 
Toegankelijk zijn is één ding, 
maar er alleen maar zijn is 
niet genoeg. Je moet luis- 
teren naar wat de mensen 
zeggen. Dat luisteren bete- 
kent tegelijkertijd hardwer- 
ken. Maar dat hoort bij het 
burgemeesterschap. Het is 
geen 9 tot 5 baan. Elke dag 
moetje er zijn als het nodig 
is", zegt hij. 

Bij het ambt horen natuur- 
lijk ook minder leuke zaken. 
Meijer bevestigt dat. "Wat 
mij heel erg heeft aange- 
grepen is de moordaanslag 
met de bijl op de vrouw, die 
nota bene bij de gemeente 
werkte, en gelukkig weer 
werkt. Dat was heel ingrij- 
pend, zeker omdat je het 
slachtoffer van nabij kent. 
Waar ik ook niet blij van 
word is bestuursdwang, 
zoals het moeten sluiten 
van zaken. Dat zorgt voor 
uiteenlopende reacties, van 
instemming tot onbegrip", 
geeft hij de negatieve kant 
weer. Een affaire die de gemoede- 
ren nog altijd bezig houdt 
is het wegsaneren van de 
ladderwagen van de brand- 
weer. Binnenkort komt dat 
weer in de raad ter sprake. 
Burgemeester Meijer be- 
grijpt het onbegrip daar- 
over: "Het belangrijkste is 
dat de veiligheid van de in- 
woners voorop staat. Wat 
de mogelijkheden van de 
brandweer betreft zitten 
we nu aan het plafond. In 
redding mogelijkheden is 
er praktisch niets meer te 
winnen of je zou in iedere 
wijkeen brandweerkazerne 
moeten plaatsen. Nee, we 
moeten het ook gaan zoe- 
ken in preventie, bijvoor- 
beeld met brandmelders 
in gebouwen en maatre- 
gelen zoals die in Engeland 
succesvol zijn: een verbod 
op niet-geïmpregneerde 
meubels." 

Hoe hij de toekomst van 
Zandvoort in zijn tweede 
periode als burgemeester 
ziet, maakt hij duidelijk: 
"Zandvoort is nog altijd in 
beweging. Komend jaar 
wordt de tweede fase van 
het LDC afgerond. Ik hoop 
ook van harte dat we een 
kwaliteitsslag gaan maken 
aan de boulevard. Je merkt 
aan bewoners dat ze de 
grandeur van vroeger best terug zouden willen. Juist 
in een tijd van recessie zou- 
den ontwikkelaars moeten 
durven investeren; juist 
nu is het betaalbaar. Daar 
wordt mogelijk al op korte 
termijn iets aan gedaan 
op het Badhuisplein. Ook 
zijn we bezig om te kijken 
of het mogelijk wordt om 
ondergronds parkeren in de 
Zeereep te realiseren. Wat 
ik hoop is dat de samen- 
werking tussen circuit en 
dorp ook wordt doorgezet. 
Vanuit het circuit wordt 
daarallesaan gedaan. Zo'n 
historisch race weekend 
met allemaal oude raceau- 
to's die door het centrum 
reden, dat was toch een 
geweldige promotie voor 
Zandvoort." 

De regering wil graag dat 
er gemeentes ontstaan 
van minimaal honderd- 
duizend inwoners. Wordt 
Zandvoort ook opgeslokt 
door bijvoorbeeld 'grote 
broer' Haarlem? En bete- 
kent dat dat Meijer zijn 
baan in Zandvoort zal ver- 
liezen? De burgemeester is 
hierin stellig: "Ik verwacht 
niet dat er binnen vijfjaar 
grote veranderingen ko- 
men. Wel zijn we bezig met 
regionale samenwerking, 
bijvoorbeeld op het gebied 
van efficiency. Daarin is 
winst te behalen." 

Op dus naar een tweede 
periode als burgemeester. 
"Als de raad er tenmin- 
ste mee akkoord gaat", zo 
houdt hij een slag om de 
arm. Een ding gaat er so- 
wieso veranderen voor de 
burgemeester: hij moet op 
korte termijn zijn huis uit, 
want dat wordt voor 1 mei 
gesloopt. "We zijn nu druk 
aan het kijken naar andere 
woonruimte", zo laat de 
charmante echtgenote van 
de burgemeester weten op 
de Nieuwjaarsreceptie bij 
strandpaviljoen Thalassa: 
"We hebben nog niets ge- 
vonden. Het is moeilijk, 
maar we hebben er ver- 
trouwen in dat het gaat 
lukken." Zandvoortse Courant • NUMMER 02 • 10 JANUARI 2013 

UIT DE HDEKVAN 
DE ONDERNEMERS 

In deze tweewekelijkse rubriek kunt u lezen waar de on- 
dernemers mee bezig zijn vanuit de invalshoek van de 
voorzitters van de diverse ondernemersverenigingen, de 
bedrijfscontactfunctionaris en de centrummanager. Deze 
week Hilly Jansen, contactpersoon voor het Ondernemers- 
loket van de gemeente Zandvoort 

WAT HEBBEN WE TOCH 
\ EEN GEZELLIG DORP! 

Zandvoort maakt zich op voor een frisse start in 2013. De 
gemeente trekt samen met ondernemend Zandvoort op 
voor kleine en grote resultaten. Sa men zorgen we voor een 
goede uitstraling van de bedrijfspanden en de openbare 
ruimte. Er wordt gewerkt aan een aantrekkelijke jaarrond 
evenementenkalender om het dorp levendigte houden en 
daarmee aantrekkelijk om te bezoeken. 

Niet alleen de ondernemers en de gemeente zetten hun 
beste beentje voor om Zandvoort op de kaart te zetten. 
De VVV Zandvoort, de organisatoren van evenementen, 
creatieve ondernemers en de centrummanager werken 
keihard aan de branding van Zandvoort aan Zee. Vergeet 
ook niet detomeloze inzet van vele vrijwilligers, de vereni- 
gingen, instellingen en onze dorpsomroeper. 

Het eerste weekend van hetjaarwas het, dankzij de inspan- 
ningen van velen, weer druk in Zandvoort. Dit door diverse 
activiteiten in de kerstvakantie. Om er een paarte noemen; 
de oergezellige schaatsbaan op het Raadhuisplein metals 
afsluiting'Disco on ice',de Nieuwjaarsduik, een surfwed- 
strijd, de jaarlijkse Nieuwjaarsrace met vuurwerk op het 
Circuit en het openingsconcert inde Agathakerk. Dooreen 
aantal mooie dagen waren er ook veel wandelaars. Niet 
alleen op het strand, maar ook in het centrum. De meeste 
winkels en horecazaken waren gewoon open op 1 januari! 
Dat is gastvrijheid. 

Op 4 januari tijdens de Zandvoortse Nieuwjaarsreceptie 
hebben we laten zien dat het met elkaar beter is. 
Ondernemend Zandvoort is vertegenwoordigd, samen 
met de bewoners, de vrijwilligers van diverse verenigingen, 
kunstenaars en gemeente. 

Ik wens iedereen die hart heeft voor Zandvoort de aller- 
beste wensen voor een goed 2013. Ondanks de huidige 
economie ben ik ervan overtuigd dat er heel veel kansen 
liggen in Zandvoort aan Zee. Voor vragen, ideeën of be- 
hoefte aan een persoonlijk gesprek, kunt u altijd contact 
opnemen. 
Ondernemersloket Zandvoort 

Hilly Jansen 

h.jansen@zandvoort.nl 
é> >MHW° 0BT 

2013 ^^^5^ 
Voor alle ZandvoortPashouders de aanbiedingen van deze week 

Koene Geanrng Service *St Lijst van deelnemende bedrijven 
Algemeen: 

Taxicentrale Fred Spronk - 023-8885588 
Psychologiepraktijk Ab van der Neut - 

06-31393790 

Winkeliers: 

Bruna Balkenende - Grote Krocht 
Dobey Dierenspeciaalzaak - Grote Krocht 
Kaashuis Tromp - Grote Krocht 
Slagerij Horneman - Grote Krocht vl-hA-AJC .--H-T.IJtlIrt - - !■"■ Ifl-.M' Hele maand januari voor Pashouders: 

Macret de Canard 
Tamme eendenborstfilet 

500 gram €12,50 

kijk ook eens op onze website: 

www.slagerijhorneman.nl 
10% korting op schoonmaakartikelen 
Voor al uw schoonmaakwerk! www.koenecleaning.nl • 06-14 32 44 44 fl STROMP Verzorging en vrije tijd: 

Foto AAenno Gorter - Grote Krocht 

Hair & Beauty by Siebe - 06-27865086 

Orangerie | Beauty | Zandvoort - 023-8885157 

Remy Draaijer - 06-54323689 

The Bootcamp Club - www.thebootcampclub.nl 

Toerkoop Reisbureau - Grote Krocht 

WelnessPraktijk Ixchel - www.praktijkixchel.nl 

Mode en trends: 

Belli E Ribelli Kinderkleding - Haltestraat 
Bibi for Shoes - Kerkstraat 

Wonen en onderhoud: 

De Bode woonaccessoires - Kerkstraat 
Koene Cleaning Service - 06-1432444 
Medina woninginrichters - Haltestraat 
Versteege's IJzerhandel - Pakveldstraat 

Horeca: 

Mollie & Co Restaurant - Verlengde Haltestraat 
Zaras, Café Restaurant - Haltestraat KllT 1-1 riWTVfMWl U bent van harte welkom 
op onze 

SMAAK PROEVERIJ 

a.s. vrijdag en zaterd — 

met Kaas gemaakt d 

kleine Kaas producenten 

uit binnen- en buitenland. 

U proeft dan nog 

echte authentieke 

Smaak zoals die bedor macEKTRAie érëp spook* 

in* w* ffÉCW* Speciale aanbieding: 
Zandvoort - Schiphol 
€42,50 
023-0005560 1 
• • dol op dieren ^O' Dobey Zandvoort 
Grote Krocht 28 
2042 LX Zandvoort | 
023-5719345 
PERSO NAL TRAINER 

"Hi 6 maand 
* io% korting 

Remy Draaijer 
remydraaijer@gmail.com 
www.remydraaijer.com 
0235731835/0654323689 Wist u al dat wij de nieuwe 

collectie wollen - met fleece 

gevoerde vesten binnen hebben? 

www.de-bode.nl 
Pashouders 5% korting 
Voor Pashouders 
10% KORTING 
OP TOTAALPRIJS! K.V ,ZA*A5 Haltestraat 7, 2042 LJ Zandvoort 
023-5716631 - www.zaras.nl 
Op vertoon van 

ZANDVOORT PAS 

*Korting geldt niet op aanbiedingen ^^^^^ FOTO MENÜO GORTER ■ HM*»!! *i rTtflpl VH»jl*niHip9fi-.V Bij 

Officiële Pasfoto's 
een 2e set 

"Leuk Lachende" 
Pasfoto's 

vtar <ié 

Halve prijs! w ww. Tc rn m unn ogoM or.nl IXCHEL 

WELLNESSPRAKTIJK 

Nu m e, Zandvoort Pas; Mediiui Wotiinginrichtvr* 
Aanbieding^ Fashoudera krijgen koning! Ut 931 70 -Pft 

lüllL-.I.J-.Lta € 25 KORTING by fa üflkl ng vwi uw rafc#nU«r 

Qr*l* KnMKt?1 -P2£t£T12Dfifl 
zürHlviMirl^zDfivTuri-Fil 

^■toerkoop.nJ = & • ^ Nu me, Zandvoort Pas; ^^HW 
ONTSPANNINGS Mi OW! 
MASSAGE MEJ m3 

www.praktijkixchel.nl ^^^^jjjjj 1 (fiB* 
VI if Mi H M 

iliii«iHljliJ_nl w-hWa fij '-c i' b-va-ulf byvi-r-bii fe?"008 Bestel nu de ZandvoortPas 2013 Achternaam + voorletter(s) Betaling contant 

Doe deze volledig ingevulde bon in een gesloten 

Betreft: O Nieuwe ZandvoortPas (€ iso) 

O Verlenging ZandvoortPas (€5,-) - Pasnr 
Woonadres+huisnr. . Postcode Telefoon. (Handtekening). envelop, voeg het bedrag (contant) toe en geef 
deze af bij: 

- Bruna Balkenende, Grote Krocht 18 

- Redactie Zandvoortse Courant, Hogeweg 39 Fi 

Betaling PER BANK 

Maak het bedrag over naar de Zandvoortse 
Courant bankrekening nummer 61.57.69.055 
ovv 'ZandvoortPas' en vermeld daarbij duidelijk 
uw naam en adres. TEGOEDBON 

voor 1 GRATIS 

ZAND 
KORREL Deze pas is geldig vanaf 1 januari 2013 tot en met 31 december 2013. Uw op naam gestelde ZandvoortPas wordt, tezamen met een welkomstkado, bij u thuis bezorgd. 
Met de aangehechte tegoedbon voor een Zandkorrel, kunt u op een door u gewenst tijdstip gratis een Zandkorrel (mini-advertentie) plaatsen. 

DE ZANDVOORTSE IJSBAAN WAS WEER EEN GRANDIOOS SUCCES! 

AcvT^ C 3 e WcL W Jta,ia,3fl * 
\Ja*J 

l^öfla 4 J>tos Mede dankzij de sponsoren 

Gemeente Zandvoort 

Hotel Zuiderbad 

Circus Zandvoort 

Center Parcs 

Hotel Hoogland 

Stichting Strandkorrels 

Parfumerie Moerenburg 

SNS Bank Heemstede 

Slagerij Marcel Horneman 

CB Group 

Sea Optiek 

Beachclub Vroeger 

Emotion by Esprit 

Chin.Rest. Hong Kong 

Dobey 

Ladychef 

Club Nautique 

Scootershop Haarlem 

Kostverloren Vastgoed Beheer 

Boels Verhuur 

Fysio Noord 

Grand Café XL 

Edwin Keur 

Controlcopyright 

Nop Productions 


was de ijsbaan ook dit jaar weer een 

Holland Casino 

Albert Heijn 

Janssen & Kooy 

HEMA Zandvoort 

Café Fier 

Headsigns 

Aannemersbedrijf Plevier 

Radio Stiphout 

Beachim 

Vlug Fashion 

Café Anders 

St. Zandvoort Promotie 

Beachclub Tien 

Versteege's ijzerhandel 

V.d. Veld Transport 

De Meerpaal 

Hans van Brero 

DickToorenent 

HansWeber 

Sander Retra 

Bert de Vries 

Harry Faase 

Van Kleeff 

VVV Zandvoort 

Zandvoortse Courant groot succes! Wij danken 

ABNAMRO 

De Kaashoek 

Zandvoortse Apotheek 

Heintje Dekbed 

Keur & Zn. 

Koene Cleaning 

RABOBANK 

SHELL 

Snackbar Het Plein 

Medina 

Circuit Park Zandvoort 

V.d Valk & Swart notarissen 

Cest Bon Specialiteiten 

Chin Chin 

Goedkoop Drank 

Project Color 

Belli&Ribelli 

Bakels& Jonker 

Red de Monumenten 

Bazaar Zandvoort 

Zorgbalans 

Sailfish 

Medirent 

HBR 

BANDENSEHVICE Voltastraat 34 -2041 CK Zandvoort 
* 023-5719013 

Laat u niet verrassen 
door de winter... 

De temperatuur daalt, dus tijd om de auto winterklaar 

te maken. Winterbanden zorgen bij een temperatuur 

onder de 7 graden voor een betere prestatie. 

U kunt bij Van der Veld terecht voor: 

• Winterbanden 

• De- en monteren 

• Balanceren 

• Reparaties 

• Accu's 

• Opslag banden 

• Reinigen wielen 

Nu bij aanschaf van nieuwe winterbanden 
een GRATIS winterpakket. 
ZANDKORRELS HEEFT U EEN LEUKE 

KLANTENACTIE 

BEDACHT? 

Informeer eens naar onze 
advertentiemogelijkheden 

advertenties@zandvoortsecourant.nl 
of 06-43429783 (Letty van den Brand) Tra de Ard. 

Lid BOVAG en NAP. 

Max Planckstraat 44, 

tel. 5730519 / 06-53498304 

www.trade-ard.nl 

Pedicure Carla 

gespecialiseerd in het 

behandelen van 
ingegroeide teennagels 

en het verwijderen 
van pijnlijke likdoorns. 

Gediplomeerd in de 

reumatische- en diabeti- 

sche voet. Pro-voet lid. 

15 jaar ervaring. 

tel. 06-46098919 

www.pedicurezandvoort.nl 

Op korte termijn op 

zoek naar een 

betaalbare stucadoor? 

Bel voor een vrijblijvende 

prijsopgave naar 

Taylor Stucadoors! 

Gespecialiseerd in 

traditioneel stucwerk. 

06-14622349 

Nieuwe Zon&Beauty studio 

op het randje van 

Haarlem/Aerdenhout. 

Vooreen mooi kleurtje 

en deskundig advies. 

Sunergy Zon&Beauty studio. 

Oosterduinweg 1 Haarlem, 

tel. 023-5476101 

www.sunergy.info Het Pakhuis 

De leukste kringloopwinkel 

in de regio! 

Nu grote collectie 

2 de hands kleding. 

Wij halen ook 

bruikbare spullen op. 

Open: do/vrij/za 10-17 uur 

Noorderduinweg 48 

Zandvoort 

06-53693409 

Behang- en 
schildersbedrijf 
Arnold Nijkamp 

Tel/Fax 571 31 72 

Mobiel 06-54264259 

Vooral uw behang-, 

wit- en schilders- 

werkzaamheden 

www.arnoldnijkamp.nl 

Gespecialiseerd 
in Porsche en 4x4 Drives 

Autobedrijf Molenaar 

Zandvoort 

Voor uw APK, alle onderhoud, 

reparaties en onderdelen 

Kochstraat 10, Zandvoort 

023-5713919 

of 0653231754 

Hoveniersbedrijf Parosa. 

Boomverwijdering, 

tuinaanleg en onderhoud. 

Tevens reparatie straatwerk. 

023-5353591 
of 06-22209568 ZANDKORRELS INVULBON Met ZandvoortPas korting op een zandkorrel Particuliere zandkorrel €7,50 
Met ZandvoortPas €5,- 

Een particuliere zandkorrel wordt geplaatst 
onder de volgende voorwaarden: 

• Geen onroerend goed of auto's 

• Geen goederen met een waarde boven 
de €500,- 

• Geen personeels- of zakenadvertenties 

Zakelijke zandkorrel €12,50 (excimw) 
Met ZandvoortPas €10,- 

Indien uw advertentie niet voldoet aan de 
particuliere voorwaarden kunt u een 
zakelijke Zandkorrel plaatsen. Deze bon in gesloten envelop (met gepast contant geld) afgeven bij: 

1) De redactie van de krant, Bakkerstraat 2c 

2) Bruna Balkenende, Grote Krocht 18 

Inlevering vóór maandag n.00 uur betekent plaatsing dezelfde week. 

Wij kunnen geen enkele aansprakelijkheid aanvaarden voor schade 
van welke aard dan ook, ontstaan door verkeerde of onjuiste inhoud 
van Zandkorrels. Zet- en typefouten voorbehouden. 1 


2 


3 


4 


5 


6 


7 


8 


9 SVP Elk cijfer, leesteken en elke letter of spatie in een apart vakje plaatsen 
Tevens door u in te vullen: 

Uw (bed rijfs) naam 

Uw Zandvoortpas nr. 

Telefoon PC-problemen? 
Rep-it lost het op! 

Ookvoor aanleg van 

een (draadloos) netwerk 

of advies bij aanschaf 

nieuwe computer. 

Ook 's avonds/weekend. 

Bel 023-571 9 666 

of 06-44696 001. 

www.rep-it.nl 

Met garantie. 

Pedicure Beata Visser 

Gespecialiseerd in: 

diabetische voet*, 

reumatische voet*, 

schimmeldiagnostieken 

nagelcorrectie. 

Tel. 06-52461796 / 5715921 

Bilderdijkstraat 22, Zandvoort 

Lid van Pro Voet (*vergoed 

door zorgverzekering) 

GLAS IN LOOD 

Valk Glasstudio 
Wateringweg 2 
Waarderpolder 
Tel. 023-5311330 

Garage te huur 

Van Galenstraat 

€120,- per maand 

06-53256274 

3kmr appartement 

te huur. 901112, incl. G/W/L, 

1 maand borg, huur:€ 900 

Tel. 06-51815360 

"Uw auto verkopen!!" 

voor de hoogste prijs?? of 
zoekt u een leuke occasion? 

b.v. ford fusion bj. 2004 

met hoge instap APK, alles 

electr. voor €3750,00 !!!! 

Kijk op autoverkoper.nu 

of bel Patrickvan Kessel 

06-55383624 

Nieuwste model zonnebank 

met lichaamskoeling, ge- 

zichtskoeling, lichttherapie, 

aromatherapie, verneveling, 

gezichtsbruiner, heerlijke 

muziek (meerdere keuzes) 

en aansluiting voor uw 

eigen iPod.€ 0,80 p/min. 

SlenderYou Zandvoort, 

Hogeweg 56A, 

tel. 06-19413733 

Ik heb positieve gedachten 

over je en wil je weer een 
toekomst en hoop geven. 

Jeremia 29:11 (Bijbel) 
www.gebedzandvoort.nl Te huur gezellig 

gemeubileerd 

2 kamer appartement 

dichtbij strand en dorp. 

€750 per maand incl. 

g/w/l/internet en tv/dvd. 

Info: 06-13192998 

Een datum om te 

onthouden: 9 februari 

groot winterfeest 

op Pluk, meteen beurs 
voor 2e hands winter- 
kleding, speelgoed en 
boeken. Een gezellige 
middag voor iedereen, 
natuurlijk bij SKiP! 
www.pippeloentje-pluk.nl 

The Hedi's international 

HenkJansen en Dick Hoezee 

Zaterdag 26 januari in 

Theater De Krocht 

Aanvang 20.00 uur 

Schilderen (les) 

in kleine groepjes. 
Nog enkele plaatsen vrij. 

In het centrum, eigen 

parkeerterrein. Tel. 5716183, 

email monade@casema.nl, 

www.ateliertzand.nl 

Recessie? 

HENNY'S PEDICURE 

SALON gaat niet 

omhoog, maar omlaag 

met de prijs! Basisbeh. sch. 

maken + nagels knippen 

+ eelt verwijderen+evt. 

likdoorns weghalen+creme 

massage. 
Normaal € 25 nu € 22,50. 
Thuisbehandeling nor- 
maal € 30 nu € 25. Info: 
5734944 of 06-50203097 

Een nieuwjaar, een 

nieuwe kans om beter 

voor jezelf te gaan zorgen: 

massage is zorgen voor 

je lichaam en welzijn! 

Toch of Life* 

Praktijk voor 

massagetherapie 

Kosterstr. 11, 06-55931928 

www.massagezandvoort.nl 

Voor huishoudelijke hulp 

bij bejaarden, 
bel 06-19470109 

Vrouw, 62jr., 
zoekt bridgepartner 

voor woensdagavond. 
06-21188159 tik Politiek verslag Raadsvergadering Informatie, d.d. 8 januari Geen nieuwbouw Oranje Nassauschool en De Krocht Er komt voorlopig geen nieuwbouw voor een nieuwe Oran- 
je Nassauschool (ONS). Daardoor zal theater De Krocht ge- 
renoveerd moeten worden en zal ook het Wim Gertenbach 
College nog niet kunnen verhuizen. Dat bleek dinsdag tij- 
dens de eerste raadsvergadering Informatie van 2013. De beide schoolgebouwen 
zijn ARBO-technisch in zeer 
slechte staat en zijn eigen- 
lijk aan nieuwbouw toe. 
Daarbij wil het overkoepe- 
lende bestuur van de ONS 
niets weten van nieuwbouw, 
zij willen alleen dat het ge- 
renoveerd wordt. Ook rijst 
de vraag wat Dunamare, de 
scholengemeenschap waar 
het Wim Gertenbach College 
toe behoort, van plan is met 
de enige middelbare school 
van Zandvoort. Het CDA wil 
een garantie van Dunamare 
om minimaal nog 15 jaar in 
Zandvoort gehuisvest te blij- 
ven, maar Dunamare heeft 
nog niet gereageerd op een 
oproepom detoekomstplan- 
nen uit de doeken te doen. 
Volgens wethouder Belinda 
Göransson, die wethouder 
Gert Toonen vervangt we- 
gens vakantie, reageert: "We moeten ons eerst maar een 
afvragen wat de renovatie 
en/of nieuwbouw allemaal 
gaat kosten. We gaan name- 
lijk niet bouwen voor leeg- 
stand." 

Ook theater De Krocht zit in 
het pakket. Het college wilde 
in eerste instantie dat in een 
multifunctionele nieuw- 
bouw op de locatie van de 
ONS, waar de beide scholen 
in gehuisvest worden en er 
plaats zou zijn voor een 'nieu- 
we' De Krocht. Zowel Astrid 
van der Veld (GBZ), Ruud 
Sandbergen (D66) als Uschi 
Rietkerk (PvdA), stellen dat 
hun partij wil dat theater De 
Krocht blijft bestaan. "Laten 
we De Krocht behouden en 
niet zo behandelen als het 
Gemeenschapshuis", zei Van 
der Veld, waar Sandbergen 
aan toevoegde: "De Krocht is een historisch gebouw en 
bestaat al 160 jaar. Het heeft 
een waardevolle functie, ook 
voor de Zandvoortse vereni- 
gingen." 

De PvdA wil de ONS, het 
Wim Gertenbach College en 
De Krocht apart aanpakken. 
Göransson sloot dit agenda- 
punt af met de samenvatting: 
"Voor samenvoeging met De 
Krocht gaan de handen niet 
op elkaar dus ook daar zal 
renovatie moeten gebeuren. 
Voor college is het duidelijk: 
ga door met renovatie van zo- 
wel ONS en De Krocht maar 
wij willen niet nog 5 jaar 
aanmodderen met het Wim 
Gertenbach College." 

Regionaal 
mobiliteitsfonds 

De behandeling van het Re- 
gionaal mobiliteitsfonds, de 
Regionale Bereikbaarheids- 
visie Zuid Kennemerland 
voor Bloemendaal, Haarlem, 
Heemstede en Zandvoort, 
plus bestuursovereenkomst 
was snel klaar en wordt ko- 
mende dinsdag tijdens de vergaderingen Debat en 
Besluitvorming een hamer- 
stuk. Sandbergen: "D66 is 
groot voorstander van de 
plannen die voorliggen maar 
het moet geen blanco cheque 
zijn. Het moet van groot be- 
lang zijn voor de gemeente 
Zandvoort. Wij willen het op 
het conto van het toerisme 
laten gelden." Zowel GBZ als 
OPZ zijn het niet eens met 
een gemeenschappelijke 
regeling. Volgens Michel 
Demmers (GBZ) staat de 
regering zelfs op het punt 
om dat fenomeen af te 
schaffen. Wethouder Andor 
Sandbergen is een gelukkig 
man als het een en ander 
zijn beslag krijgt. "Het leeft 
al 40 jaar in deze regio. Als 
het aangenomen wordt 
spreek ik van een historische 
beslissing. Nog een jaar en 
uw raad bestaat niet meer 
(wegens gemeenteraadsver- 
kiezingen, red.) dus daarom 
wil ik pleiten voor een lichte 
gemeenschappelijke regeling 
want het is voor Zandvoort 
heel belangrijk", zei de ver- 
keerswethouder. Gebruik van collectief vervoer moet omlaag Begin januari ontvangen alle inwoners van Zandvoort die 
gebruik maken van het collectief vervoer, een brief van de 
gemeente. In deze brief wordt gevraagd kritisch te kijken 
naar het gebruik van het collectief vervoer en waar moge- 
lijk minder gebruik te maken van deze dienst. De dienst 
blijkt zo goed te werken dat het dreigt onder te gaan aan 
het eigen succes. 
In het kader van de Wet mensen die door lichamelïj- 

maatschappelijke onder- ke beperkingen niet in staat 

steuning (Wmo) voert de zijn om gebruik te maken 

gemeente Zandvoort het van het openbaar vervoer, 

collectief vervoer uit voor Vanaf 1 januari 2010 verzorgt de BlOS-groep dit collectief 
vervoer voor de gemeente 
Zandvoort maarookvooran- 
dere gemeenten in de regio. 

In de afgelopen twee jaar 
is gebleken dat het gebruik 
van het collectief vervoer 
explosief is gestegen. De 
oorzaak hiervan ligt mede 
in het feit dat de meeste 
gebruikers van het collec- 
tief vervoer zeer tevreden 
zijn over de BlOS-groep en 
daardoor intensief van hun 
diensten gebruik maken. 
De keerzijde is dat de kos- 
ten dermate zijn gestegen, 
dat de gemeente voor het 
komende jaar niet meer in 
staat is om de kosten van dit 
collectief vervoer te kunnen 
betalen. Inmiddels zijn er 
overschrijdingen op de ge- 
meentelijke begroting. Net als andere deelne- 
mende gemeenten bereidt 
de gemeente Zandvoort 
maatregelen voor om het 
toegenomen gebruik te be- 
perken, zodat het collectief 
vervoer ook op termijn be- 
taalbaar blijft. Maatregelen 
die worden overwogen zijn 
het beperken van het aantal 
zones die mensen mogen 
reizen en het verhogen van 
de eigen bijdrage per rit. Aan 
alle inwoners van Zandvoort 
die gebruik maken van het 
collectief vervoer wordt 
gevraagd kritisch te kijken 
naar de ritten die zij maken 
en waar mogelijk minder rit- 
ten te maken. Ook wordt ge- 
vraagd om voor de ritten die 
binnen Zandvoort worden 
gemaakt, zoveel mogelijk ge- 
bruikte maken van de Belbus 
van Stichting Pluspunt. Zandvoortse Courant • NUMMER 02 • 10 JANUARI 2013 
Het weekend weerbericht van zandvoort en omgeving 


Driekoningen vaak 
omkeerpunt winter Tijdens het komende weekend wordt het kouder, al- 
thans minder zacht aanvankelijk. Of we een serieuze 
vorstperiode gaan meemaken is nog even de vraag, 
maar de schaakstukken worden wel verzet. Vooral barometrisch gezien 
verandert er nogal wat en 
de zachte zonale zuidwes- 
telijke stromingen van de 
afgelopen weken raken 
we vrijwel geheel kwijt. 
Lentetemperaturen zoals 
afgelopen zondagmiddag 
met tot ruim 11 graden in 
de zuidelijke randstad zijn 
er de komende tien dagen 
in ieder geval niet meer bij. 
Het aanstaande weekend 
is het sowieso een graad of 
tien kouder dan het vorige. 

In grote lijnen zien we de 
luchtdruk stijgen boven het 
noorden van Europa, terwijl 
de barometers dalen boven 
het Europese vasteland. Deze 
ontwikkeling brengt de wind 
geleidelijk in de aflandige 
oosthoek en op die manier 
kan de koudere lucht gelei- 
delijkgaan binnensijpelen. 

Op woensdag regende 
het eerst nog enige tijd in 
Zandvoort, samenhangend 
met een koufront waarach- 
ter de wind ruimde naar 
noordwest. Op vrijdag wordt 
de wind noordoost en de 
temperatuurdaling kan dan 
in gang worden gezet. is dat nog een conserva- 
tieve berekening. Tijdens de 
nachten kan het licht gaan 
vriezen na vrijdag met ui- 
tersten tot -2/-3 graden in 
Zuid-Kennemerland. Veel 
zon is er niet de komende 
periode, maar in de loop van 
het weekend is de kans wat 
groter indien de lucht droger 
wordt. 

Het vervolg is interessant en 
mogelijk schakelen we na het 
weekend over op echt koud 
weer met ook een toene- 
mende sneeuwkans. Die kans 
op wat (natte) sneeuw is er 
trouwens al tussen vrijdag 
en zondag in onze contreien. 

Driekoningen (6 januari) 
is vaak een bepalend punt 
voor de Nederlandse win- 
ter. Ingezet kouder weer 
rond deze periode houdt 
niet zelden langer dan een 
week aan in Nederland. De 
meest recente weerkaarten 
laten het tot tenminste 22 
januari koud zijn. Een oud 
weergezegde luidt dan ook: 
Driekoningen breekt of 
maakt de brug. De brug is 
hier uiteraard de brug rich- 
ting Koning Winter. In het weekend zal het zeker Meer winterweerinfo via 

een jas kouder zijn gewor- www.weerprimeur.nl of via 

den met slechts enkele gra- 0900-1234554. 

den boven nul maximaal in 

de middag, maar misschien weerman Mare Putto Do. Vr. Za. Zo. Weer Temperatuur 
Max 
3-4 


2 


1 


Min 


5 


1 


-2 


-2 


Zon 


10% 


35% 


40% 


55% 


Neerslag 


25% 


20% 


25% 


20% 


Wind 


w.4 


ONO.3 


NO.3 


ONO.3 £> 
OPGELET: KIJKMOMENT BIJ DE HUURWONINGEN! 
6-kamer gezinswoning gelegen op de ie, 2e en 
3e etage. Ruime woon- en eetkamer, 5 slaapkamers, 
balkon, ruime badkamer en bergzolder. 
Woonoppervlakte 110 m 2 , servicekosten € 5,06 p/m 

Kijkmoment woensdag 16 januari a.s. om 10.00 uur. 

Minimale inkomenseis voor deze 

woning bedraagt met maximaal 2 inkomens 

€ 2.550,= NETTO per maand 

HUURPRIJS € 850,= PER MAAND 

EXCL G/W/E EN SERVICEKOSTEN Cornelis Slegersstraat 15E 
4-kamerappartement met lift gelegen op de 3e en 
hoogste etage, royale woonkamer met balkon, 
open keuken, 3 slaapkamers, inpandige berging, 
woonoppervlakte 120 m 2 , servicekosten € 54,06 p/m 

Kijkmoment woensdag 16 januari a.s. om 11.00 uur. 
Minimale inkomenseis voor deze 
woning bedraagt met maximaal 2 inkomens 
€ 3.150,= NETTO per maand 

HUURPRIJS € 1.050,= PER MAAND 

EXCL G/W/E EN SERVICEKOSTEN. INCLUSIEF PARKING De voorwaarden en documenten kunt u downloaden vanaf onze website: www.greevenmakelaardij.nl. 
De documenten kunt u tijdens het kijkmoment inleveren bij de makelaar. 
Kromboomsveld 27 Zandvoort 
Goed onderhouden, zéér verzorgde en moderne 
3-kamerappartement nabij NS-station, strand en 
centrum. - Royale woonkamer met balkon (ZW); 

• Luxe en moderne open keuken (2007); 

• 2 slaapkamers, separaat toilet; 

• Badkamer met ligbad en wastafelmeubel; 

• Woonoppervlak ca. 80 m 2 ; 

• Berging in de onderbouw; 

• Servicekosten € 127,= per maand; 

• Het geheel verkeert in een zéér goede staat! VRAAGPRIJS: € 199.000,= k.k. Sq{ greeven Louis Davidsstraat 15 
2042 LS Zandvoort 
Telefoon: 023-57 39 234 
www.greevenmakelaardij.nl NVM 

WORD ONZE HUISVRIEND op www.facebook.com/greeven-makelaardij Drievoudig kampioen Ard Keff wil al zijn trouwe sponsoren 
bedanken voor hun ondersteuning in het afgelopen jaar. 

KOMEND SEIZOEN OP NAAR DE 4 e TITEL! F ïhr&jW rCt^ £S> •■" ^ :** f* ' i /£? ** irfbll * ss lease web MARTINBANAAN NET J SER V/CES g IC<)5CW6t> VISITCROATIA Golf & Ltfestyle 


seffok/é t-.&sti *? ^nm^, ••• FSC Qou tï DZANDVOOKISI, E ^ 5AY mtnoti Nieuwjaar, nieuwe samenstelling jazztrio Het Trio Johan Clement, dat al elf jaar maandelijks een gast 
tijdens Jazz in Zandvoort begeleidt, houdt op te bestaan. 
Naamgever en pianist Johan Clement vindt dat hij niets ex- 
tra's meer toe te voegen heeft en stopt met deze concert- 
reeksen om zich te gaan storten op een nieuwe uitdaging. \\ Wl 


Simon Rigter | Foto: PR Dat meldde Hans Reijmers, 
de voorzitter van de stich- 
ting Jazz in Zandvoort. 
Omdat slagwerker/vibrafo- 
nist Frits Landesbergen ook 
al vertrokken was, is bassist 
Eric Timmermans als enige 
van het trio overgebleven. 
Echter dat houdt niet in dat 
deze populaire concerten in 
theater De Krocht ophouden 
te bestaan. Timmermans heeft in de persoon van Erik 
Kooger een nieuwe slagwer- 
ker gevonden. Samen zullen 
zij de concerten van Jazz 
in Zandvoort voortzetten. 
Voortaan zal het vaker voor- 
komen dat voor een concert 
twee solisten aangetrokken 
worden, waarvan een dan de 
pianist zal zijn. 

Zoals komende zondag, dan is Karel Boehlee de gast- 
pianist. De in 1960 gebo- 
ren toetsenist wordt in de 
Anglicaanse jazzwereld ook 
wel 'het best bewaarde ge- 
heim van de Nederlandse 
jazzwereld' genoemd. Hij 
heeft met grote artiesten ge- 
werkt als 'Toots'Thielemans 
en Trijntje Oosterhuis. 

Zondag zal het trio saxofo- 
nist Simon Rigter begelei- 
den. Rigter is de zoon van 
saxofonist Bob Rigter en 
kreeg de muziek met de pap- 
lepel ingegoten. Hij speelt in 
een groot aantal toonaan- 
gevende jazzformaties als 
The Dutch Jazz Orchestra 
enTheJazzOrchestra of the 
Concertgebouw. Niet de eer- 
ste de beste dus. 

Het concert van Jazz in 
Zandvoort in theater De 
Krocht begint komende zon- 
dag om 14.30 uur. De entree 
bedraagt € 15 en voor stu- 
denten slechts € 8. VENAVO Na al dat lekkere eten, en die schalen vol nnet oliebollen moeten 

we toch echt weer op onze gezondheid gaan letten!! 
Daarom deze maand een knots van een pot Visolie in de reclame. 

Golden Naturals Visolie Omega- 3 • Voor hart- en bloedvaten 

• Voor een goed cholesterol 

• Voor soepele spieren en gewrichten 

1000 mg per capsule, volledig natuurlijk. 

500 capsules € 43,95 

Tegen inlevering van deze 
advertentie aan de kraam: 

Let op: 500 capsules € 30,- 

Wij wensen u het allerbeste voor 2013 toe 
en zien u graag terug bij onze kraam!! Venavo 

elke woensdag speciaal voor u op de markt in Zandvoort. 
Voor meer informatie kijk op onze nieuwe website: 

www.venavo.nl P.s. Ook met "slecht" weer staan wij er!! — _ j Zandvoortse Courant • NUMMER 02 • 10 JANUARI 2013 

Genieten van het Nieuwjaarsconcert 

Een stampvolle Agathakerk heeft afgelopen zondag met volle teugen genoten van het 
traditionele Nieuwjaarsconcert. De koren Voor Anker, Music All-in en het Zandvoorts 
Mannenkoor plus nog eens Papa Luigi E Amici en twee solisten, brachten een wervelwind 
aan muziek in zeer diverse stijlen. 
door Joop van Nesjr. 

Voor Anker is het koor van 
de Zandvoortse Senioren- 
vereniging en staat onder 
leiding van Wim de Vries. Zij 
brachten een drietal num- 
mers uit de sfeer van de mu- 
sicals zoals'What kind of fooi 
am r/On a clear day'en 'Tico, 
Ti co'. Het tweede koor dat 
optrad was het Zandvoorts 
Mannenkoor, dat eveneens 
onder leiding staat van De 
Vries. Zij brachten twee 
stukken: 'Mona Lisa' van Jay 
Livingstone en Ray Evans ge- 
volgd door 'Walz for Debby' 
van Gene Leesd en Bill Evans. 
Moeilijke stukken voor zo een 
groot koor maar het ging 
goed. 

Voor de pauze volgde ook 
nog een optreden van Papa 
Luigi E Amici, het kwar- 
tet van Zandvoorter Louis 
Schuurman. Zij speelden op 
hun bekende, uitstekende 
wijze drie nummers van 
Reinhardt Django: 'Daphne', 
'Minor Swing' en 'Nuages'. 
Zigeunerjazzmuziek van de 
bovenste plank, die klonk als 
een klok, met om de beurt 
solo's van violist Schuurman 
en dan weer van sologita- 
rist Ebe de Jong. Het publiek 
werd steeds enthousias- 
ter want dit waren ze niet 
echt gewend tijdens het 
Nieuwjaarsconcert. De Jong 
zou na afloop verklaren dat 
hij hoogst verrast was door 
het publiek en dat hij in ieder 
geval nog nooit voor zoveel mensen tegelijk gespeeld 
had en dan ook nog eens in 
een kerk. 

Het kwartet van Schuurman 
begeleidde hierna een talent. 
Nadia Leen (21) zong 'Fever' 
van John Davenport en Eddy 
Cooley en als afsluiter 'Mack 
the Knife'van KurtWeil. Leen 
begon al op 15-jarige leeftijd 
aan een gitaaropleiding bij de 
Zandvoortse muziekschool 
New Wave en kreeg al snel 
het advies om ook zanglessen 
te gaan volgen. Een terecht 
advies want deze nog zo 
jonge dame heeft niet alleen 
een mooie stem maar ook 
nog eens een buitengewoon 
gevoel voor ritme en timing. 

Na de pauze nog een 'pro- 
duct' van New Wave: ac- 
cordeonist Roelof Ruijs. Hij 
speelde helaas maar één 
nummer, maar het was ge- 
weldig. Zijn vingers dansten 
in een razend tempo over 
de toetsen tijdens 'Jazz a la 
Francaise' van componist 
Claude Bolling. Technisch 
heel pittig maar het leek als- 
of hij er totaal geen moeite 
mee had. Terecht kreeg Ruijs 
dan ook een daverend ap- 
plaus. Hij werd gevolgd door 
het dameskoor Music All In. 
Aan alles is het af te lezen 
dat deze Zandvoortse da- 
mes vooral plezier beleven 
aan hetgeen zij 'brengen'; de 
lol staat voorop. Echter ook 
kwaliteit. Dit concert wer- 
den ze eenmalig geleid door 
de Zandvoortse pianist Theo Wijnen omdat hun eigen 
dirigent van een bevalling 
herstellende is. Swingend 
zongen de dames 'Killing 
me softly'van Charles Foxen 
deden het nog even dunne- 
tjes over met het prachtige 
'Automn Leaves' van Johnny 
Mercer en Jo Stafford. Ook 
voor hun was een groot ap- 
plaus weggelegd. 

De Zandvoortse dames wer- 
den afgewisseld door het 
Zandvoorts Mannenkoor 
voor een tweede optreden. 
Zij zongen nu een wat min- 
der moeilijk stuk, 'Strangers 
in the Night' van onder an- 
dere Bert Kaempert en dat 
ging ze meer dan uitstekend 
af. Als laatste voor de samen- 
zang namen opnieuw Papa 
Luigi en zijn vrienden bezit 
van het podium. Nu voor 
een aantal zeer swingende 
nummers, waaronder een 
geschreven door sologitarist 
Ebe de Jong. Opnieuw kregen 
zij een daverende ovatie van 
het dolenthousiaste publiek. 

Ter afsluiting volgde een 
prachtig samenzang. 
Nadia Leen, begeleid door 
Schuurman en zijn band, 
zong uit volle borst het 
mooie 'Happy new Year' van 
componist /zanger Benny 
Andersson, oud-lid van de 
wereldgroep Abba. De kerk 
barste bijna uit haar voe- 
gen door deze muziekkeuze, 
waarmee een bijzonder ge- 
slaagd concert werd afge- 
sloten. £> 
Gemeente Zandvoort 

Swaluëstraat 2, Postbus 2, 2040 AA Zandvoort 
info@zandvoort.nl - www.zandvoort.nl 
Gemeentelijke publicatie week 02 - 2013 
Vergadering college 

l-.il.llllTi'lL De gemeenteraad vergadert op dinsdag 15 januari 2013. 
Zij houdt dan achter elkaar twee vergaderingen, Debat en 
Besluitvorming. 

De onderwerpen van beide vergaderingen: 

- Regionaal mobiliteitsfonds en bestuursovereenkomst 

- Goedkeuring begroting openbaar onderwijs 

- ESF subsidie (Europees Sociaal Fonds) 

- Grondexploitatie Middenboulevard - NB Besloten behan- 
deling indien inhoudelijke informatie uit de achterliggende 
stukken wordt uitgewisseld. 

Bij Gemeenteraad - Besluitvorming bovendien: 

- Lijst ingekomen post 
-Verslagen 27 november 

De bijeenkomsten vinden plaats in het raadhuis. De entree is 
aan het Raadhuisplein. De deuren gaan om 19.30 uur open. 
De vergadering Gemeenteraad - Debat begint om 20.00 uur 
en 10 minuten na afloop daarvan begint de vergadering van 
Gemeenteraad - Besluitvorming. 

De agenda's kunnen na sluiting van deze krant nog wij- 
zigen. U vindt de meest recente agenda's en alle infor- 
matie op de website van de gemeente; klik hiervoor op 
"Bestuur>Gemeenteraad>Kalender met agenda's ". 

De bijeenkomsten worden via de gemeentelijke website 
rechtstreeks uitgezonden (website,"Bestuur>Gemeenteraad> 
Luisteren en verslag"). 

Bestemmingsplan "Middenboulevard" (reparatie) 

Burgemeester en wethouders van Zandvoort maken overeen- 
komstig artikel 3.8 van de Wet ruimtelijke ordening bekend 
dat de gemeenteraad bij besluit van 27 november 2012 het 
bestemmingsplan "reparatieplan partiële herziening bestem- 
mingsplan "Middenboulevard" gewijzigd heeft vastgesteld. 

Aanleiding 

Op 29 september 2009 heeft de gemeenteraad van Zand- 
voort het bestemmingsplan "Middenboulevard"vastgesteld. 
Dit bestemmingsplan betreft het gebied gelegen tussen de 
Thorbeckestraat, Torenstraat, Westerparkstraat (ged), Bad- 
huisplein, Burg. Engelbertsstraatjac. van Heemskerckstraat 
en de duinenrij van de Zeereep. 

Bij uitspraak van 7 december 2011 heeft de Afdeling bestuurs- 
rechtspraak van de Raad van State bepaalde onderdelen 
van het bestemmingsplan "Middenboulevard" om formele 
redenen vernietigd. Het betreffen hier de planregels, waarbij 
de bevoegdheden als bedoeld in artikel 3.6 van de Wet ruim- 
telijke ordening tot wijziging of uitwerking aan de gemeen- 
teraad waren overgelaten. 

Het reparatieplan partiële herziening bestemmingsplan 
"Middenboulevard", heeft betrekking op die planregels, waar- bij in de betreffende planregels tot uitwerking en wijziging 
als bedoeld in artikel 3.6 Wet ruimtelijke ordening, de woor- 
den "gemeenteraad" zijn vervangen door "burgemeester en 
wethouders". 

Voorts is door middel van een bouwvlak de beoogde par- 
keergarage op het Watertorenplein opgenomen, aangezien 
volgens de Afdeling bestuursrechtspraak een parkeergarage 
een hoofdgebouw is en door middel van een bouwvlak aan- 
gegeven dient te worden. 

Uitzondering 

Het reparatieplan heeft geen betrekking op de uitwerking- 
regel voor het gebied rondom de hoogbouw van het Palace- 
gebouw aan het Burgemeester van Fenemaplein en de Jac. 
Van Heemskerckstraat. Hiervoor zal (later) een afzonderlijk 
bestemmingsplan in procedure worden gebracht. 

Wijzigingen 

De gemeenteraad heeft overeenkomstig het advies van de 
hoorcommissie besloten ambtshalve een wijziging van de 
nummering van de planregels vast te stellen alsmede het 
woord "Fauvaugeplein"te wijzigen in "Favaugeplein". 

Inzage 

Het vastgestelde bestemmingsplan, bestaande uit toelich- 
ting, ruimtelijke verbeelding, raadsbesluit en planregels, ligt 
vanaf 11 januari 2013 gedurende 6 weken ter inzage: 

- bij de centrale balie in het raadhuis (ingang Swaluëstraat) en 
in de openbare bibliotheek, Louis Davidscarré 1 te Zandvoort. 

- De stukken zijn ook te raadplegen op de gemeentelijke 
website (onder Bewoners, Bouwen en Wonen, bestemmings- 
plannen, reparatieplan partiële herziening bestemmingsplan 
"Middenboulevard"). 

Beroep 

Een belanghebbende kan gedurende de tervisielegging (be- 
roepstermijn) beroep instellen tegen de vaststelling van het 
bestemmingsplan bij de Afdeling bestuursrechtspraak van de 
Raad van State, Postbus 20019, 2500 EA DEN HAAG. Tevens 
kan hij een verzoek om voorlopige voorziening bij de voorzit- 
ter van de Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van 
State indienen. Geen beroep kan worden ingesteld door een 
belanghebbende aan wie redelijkerwijs kan worden verweten 
dat hij geen tijdige zienswijzen tegen het ontwerpbestem- 
mingsplan naar voren heeft gebracht. Wie opkomt tegen de 
wijzigingen die de gemeenteraad heeft aangebracht bij de 
vaststelling van het planten opzichte van het ontwerp daar- 
van, kan redelijkerwijs niet worden verweten daaromtrent 
geen zienswijzen kenbaar te hebben gemaakt. Zowel voor 
het indienen van een beroepschrift als voor een voorlopige 
voorziening is griffierecht verschuldigd. 

In werkingtreding 

Het bestemmingsplan treedt in werking met ingang van de 
dag na die waarop de beroepstermijn afloopt. Indien binnen 
de beroepstermijn een verzoek om voorlopige voorziening is 
ingediend bij de voorzitter van de genoemde afdeling van de 
Raad van State treedt het bestemmingsplan niet in werking 
totdat op het verzoek is beslist. 

Aanwijsbesluit toezichthouders gemeente 
Zandvoort 2012 

Burgemeester en wethouders van de Gemeente Zandvoort, respectievelijk de burgemeester van Zandvoort, ieder voor 
zover het hun c.q. zijn bevoegdheden betreft hebben be- 
sloten: 

de medewerkers van de werkeenheid Handhaving, wer- 
keenheid Handhaving Bouwen, de piketmedewerkers ten 
behoeven van de handhaving van geluidsoverlast van de ge- 
meente Zandvoort,de milieu-inspecteurs van Milieudienst- 
Umond en de inspecteurs/adviseurs van deVeiligheidsregio 
Kennemerland, aan te wijzen als toezichthouder voor het 
houden van toezicht op de naleving van de: Wet algemene 
bepalingen omgevingsrecht (Wabo), Algemene plaatselijke 
verordening, Afvalstoffenverordening, Bomenverordening, 
Marktverordening, Parkeerverordening, Brandbeveiligings- 
verordening, Monumentenwet, Huisvestingswet, Wet op de 
ruimtelijke ordening, de Wet milieubeheer, Wet op de kans- 
spelen en de Drank- en horecawet; dat dit besluit één dag 
na publicatie in de lokale krant in werking treedt; Ingekomen vergunningenaanvragen 

Omgevingsvergunning 

(Reguliere voorbereidingsprocedure) Zandvoort: 

-Trompstraat 2, wijzigen van het bestaand kozijn, ingekomen 

27 december 2012, 2012-VV-145. 

Let op. De hierboven genoemde aangevraagde vergunningen 
liggen bij de Centrale Balie ter inzage. U kunt deze inzien 
tijdens openingstijden. Deze publicatie betekent niet dat 
u uw zienswijze over deze aangevraagde bouwplannen 
kenbaar kunt maken. Slechts indien voor deze bouwplannen 
vrijstelling van het bestemmingsplan of bouwverordening 
kan worden verleend, kan tegen ons voornemen daartoe een 
zienswijze kenbaar worden gemaakt. Een voornemen tot het 
verlenen van ontheffing wordt afzonderlijk gepubliceerd. 
Deze publicatie betekent ook niet dat u een bezwaarschrift 
kunt indienen. Mocht de vergunning of ontheffing worden 
verleend dan zal dit worden gepubliceerd en pas dan kunnen 
belanghebbenden bezwaar indienen. 
Indien wel zienswijzen kunnen worden ingediend, zal dit bij 
de publicatie voor de ter inzagenlegging van het concept - 
besluit vermeld worden. In die gevallen kan alleen beroep 
worden ingesteld als zienswijzen zijn ingediend. Verzonden besluiten 

Verzonden omgevingsvergunningen 

(Reguliere voorbereidingsprocedure) 

Zandvoort: 

- Kerkplein 12, het plaatsen van terrasschotten, verzonden 03 

januari 2013, 2012-VV-119. 

Bezwaarschriften 

De hierboven genoemde verleende vergunningen/ genomen 
besluiten liggen bij de Centrale Balie ter inzage. U kunt ze 
inzien tijdens openingstijden. Belanghebbenden kunnen 
gedurende een termijn van zes weken na bekendmaking een 
gemotiveerd bezwaarschrift indienen. De datum van bekend- 
making is de verzenddatum van de vergunning. Indien het 
geen vergunning betreft is dit de publicatiedatum. Gemeente Zandvoort Dichtbij strand en zee, maar vooral dicht bij mensen 
Gemeente Zandvoort Vervolg gemeentelijke publicatie week 02 U richt uw bezwaarschrift met vermelding van "bezwaar" in 
de rechterbovenhoek van uw brief aan het college van Burge- 
meester en Wethouders, Postbus 2, 2040 AA Zandvoort. Bur- 
gersvan de gemeente Zandvoort kunnen bij het in het besluit 
genoemde bestuursorgaan ook digitaal een bezwaarschrift 
indienen, via het Digitaal loket Zandvoort op de website van 
de gemeente Zandvoort. Daarvoor moet u wel beschikken 
over een elektronische handtekening (DigiD). 

Het bezwaar schorst in beginsel niet de werking van het 
besluit waartegen het is gericht. In geval van spoed kunt 
u een verzoek om een voorlopige voorziening indienen bij 
de voorzieningenrechter van de Rechtbank Haarlem, sector 
Bestuursrecht, Postbus 1621 2003 BR Haarlem. Een dergelijk 
verzoek dient vergezeld te gaan van een afschrift van het 
bezwaarschrift. U kunt ook met een DigiD een verzoek om 
voorlopige voorziening digitaal indienen bij genoemde recht- 
bank via http://loket.rechtspraak.nl/bestuursrecht.Kijkopde 
genoemde site voor de precieze voorwaarden. Centraal telefoonnummer 

Alle afdelingen zijn bereikbaar via 14023, maandagt/m donderdag 
8.30-17.00 uuren vrijdag 8.30-12.30 uur. 

Melding of klacht? 

Bel met de Centrale Meldlijn (023) 574 02 00, óf vul op de website 
het digitale formulier in óf stuur een brief naar de klachtenco- 
ordinator. 

Openingstijden Centrale Balie 

U kunt 's ochtends zonder afspraak terecht van 8.30 uur tot 
12.30 uur. Ook op donderdagavond bent u zonder afspraak van 
harte welkom vanaf 17.00 uur tot 20.00 uur. 's Middags werken 
wij alleen nog op afspraak! 


Snri irv piki-7 
■hPihui>. mUfaf U kunt zelf uw afspraak inplannen op 
www.zandvoort.nl. U herkent de digitale agenda van de ge- 
meente aan de oranje button met het kalendertje erop. Uiteraard 
kunt u in de ochtenduren ook gewoon een afspraak maken aan de balie of bij de receptie. 

Tijdens de donderdagavondopenstelling kunt u maar voor een 
beperkt aantal zaken terecht: paspoorten en rijbewijzen e.d. 

Openingstijden begraafplaats 

De algemene begraafplaats en dierenbegraafplaats aan de 
Tollenstraat zijn dagelijks open tussen 08.00 - 18.00 uur. 

Collegelid spreken? 

Een afspraak maken met een collegelid doet u via het centrale 
telefoonnummer. Daarbij geeft u aan waarover u het collegelid 
wilt spreken. Het kan zijn dat u eerst naar een vakafdeling ver- 
wezen wordt. 

Vragen over een bouwplan? 

Voor vragen over concrete of gewenste bouwplannen is de 
werkeenheid Vergunningverlening op werkdagen telefonisch 
bereikbaar tussen 08.30 en 16.00 uur. Gemeente Zandvoort Dichtbij strand en zee, maar vooral dicht bij mensen AUTOSPORT CURLING Duo Huisman/Braams wint Nieuwjaarsrace Curling Cup bij Winter Wonderland In de kwalificatietraining, voorafgaand aan de Nieuwjaars- 
race, heerste een echte familiestrijd. Vader Luc Braams 
bleef zijn zoon Max een fractie van een seconde voor en 
mocht met zijn snelle Renault AAégane van pole starten. 
Braams senior reed samen met Duncan Huisman, die af- 
gelopen seizoen in de Dutch GT co-equipier was van Max. 
De snelle V85TAR van Braams 
junior en Wolf Nathan bleek in 
de kwalificatie niet opgewas- 
sen tegen de Mégane. Ook in 
de race was dat het geval. De 
V85TAR moest nog voordat de 
duisternis inviel de strijd zelfs 
staken dooreen remprobleem. 
Tijdens die neutralisatie deed 
het leidende duo Huisman en 
Braams de pits aan, waardoor 
zij hun koppositie in de race 
wisten te verstevigen. 

Door het wegvallen van de V85TAR lag de Saker Sprint 
Sportscar van Jaap Wilkens, 
Johan Kraan, Luca Bettini en 
oud DTM-coureur Renger 
van der Zande op de twee- 
de plaats, gevolgd door de 
snelle Bleekemolen Porsche 
met Kees Bouhuys, Michael 
en Sebastiaan Bleekemolen 
en Jeroen Mul die de jong- 
ste telg van vader Michael 
Bleekemolen verving. Na een 
stuivertje wisselen op plek 2 
en 3, werd het podium uitein- 
delijk als volgt bezet: 1. Huis- man/Braams sr., 2. Bleekemo- 
len/Bouhuys/Mul, 3. Wilkens/ 
Kraan/Bettini/Van der Zande. 

In Divisie II ging de winst 
naar Sven van Hulst, Bas van 
deVen en Jan Joris Verheul in 
de BMW320d WTCC, voor de 
BMW'svan Eddieden Dekker/ 
Michel Schaap en Rob de Laat/ 
Rob Severs. In Divisie 1 1 1 was de 
equipe Wilbert Groenewoud 
en Marcel Robijn het meest 
succesvol. Daarachter volg- 
den Melroy Heemskerk/ 
Arthur Uitert en op de der- 
de plaats een sterke Mazda 
MX-5van EricSliphorst/Yardy 
Hoogwerf/Rudy Schilders. In 
Divisie IV was de winnaar 
ook een Braams. Dit keer was 
Liesette Braams samen met 
Donald Molenaarde winnaars 
in deze divisie. Daarachter 
volgden Norman van Beek/ 
Coen Pronk en Marcel 
Schoonhoven/Remon Vos. 

Op zondag 3 februari volgt 
er weer een nieuwe ronde 
in het Winter Endurance 
Kampioenschap met de 4 uur 
van Zandvoort. De Nederlandse Curling Bond heeft i.s.m. Winter Wonderland, Zandvoort Actief en Sport- 
service Heemstede/Zandvoort voor het eerst een curlingtoernooi georganiseerd voor de 
felbegeerde Curling Cup. De inschrijving was gratis en er hadden zich vier teams, bestaan- 
de uit vier personen aangemeld. Er wordt gezegd dat het 
wel lijkt op jeu de boulen, 
maar de vier leden van 
Jeu de Boules Vereniging 
Zandvoort die meededen, 
hebben na deze test hun 
bedenkingen hierover. Niet 
zozeer het richten, als wel 
de afzet en het met de juiste 
snelheid over het ijs schui- 
ven van de schijf bleek lastig. 
Daardoor was de aandacht 
om zich staande te houden en niet languit op het ijs te 
belanden het ultieme doel. 
Menigeen belanddedanook 
op buik of billen, wat hilari- 
sche reacties tot gevolg had. 

Er zaten zeker enkele talen- 
ten tussen de deelnemers, 
maar de lol was vele malen 
belangrijkerdan hetwinnen. 
De Cup was voor het team 
'Net Niet', die volgende keer 
beslist weer meedoen en zich dan team 'Toch Wel' 
zullen noemen. De 2e plek 
was voor team 'Groetjes', 
3e werd team 'Bas', ver- 
noemd naar puppie Bas, 
hun mini mascotte. Tot slot 
moesten de jeu de boulers 
genoegen nemen met plek 
4. Complimenten aan de or- 
ganisatie en hopelijk gaat 
dit een vervolg krijgen, zodat 
deze Cup een wisselbeker 
kan gaan worden. ADVERTEERDERS 


Dankzij onze adverteerders kunnen wij u op de hoogte houden 


van alles wat in Zandvoort leeft 


Administratiekantoor 


Circus Zandvoort 


St. Winterwonderland 


K.Willemse 


Club Nautique 


Zandvoort 


At East 


Dorsman Assurantiën 


Toko Bintang 


Autobedrijf Ka riMo 


Greeven, Makelaardij o.g. 


Transportbedrijf Van der Veld 


Autobedrijf Zandvoort 


Haar 


Uitvaartcentrum Haarlem 


Beter Mobiel 


La Bonbonnière 


Uitvaartverzorging Erika 


Bloemsierkunst 


Lunchbreek 


Van Aacken Glaszettersbedrijf 


Jef&HenkBluijs 


Pluspunt 


Venavo 


Café Oomstee 


Stichting Jazz 


Wijzer 


Censeen van Lingen 


in Zandvoort 


ZorgContact ^ Jhr. RN. Quarles van Uffordlaan 2 2042 PR Zandvoort Tel: 023 - 5 71 5 71 5 \EEEEk Dfl r*r : hul&i/l. |||| nwwi WWW.CVl ,11 U (verjkoop, (ver)huur f beheer, tdxdtie 
Passage 12 Centraal gelegen multifunctionele bedrijfsruimte/ 
winkel/kantoor/horeca bestaande uit 2 etages. 

• Op levendig punt nabij het station van Zandvoort 

• Begane grond (3 1 m 2 ), frontbreedte 4.30m 

• Souterrain (30m 2 ) met keuken, opslagruimte, trapkast, toilet 

• Systeemplafond en laminaat vloer 

• Eigen CV ketel 

• Totaal oppervlakte ca. 61 m 2 Huurprijs: € 795,- p/mnd Boulevard Paulus Loot 65 

Vrijstaande villa op één van de mooiste locaties van 
de boulevard gelegen. 

• Goed onderhouden en smaakvol gerenoveejj 

• L-vormige woonkamer, moderne keuk 

• 3 slaapkamers, royale badkan^É^^ ..Wffpool 

• Diverse zonneterrassen^ E* duinzicht 

• Oprit en garac 
Woonoj^É^ „iis ca. 162 m 2 (excl. garage) 

Kte 730 m 2 , inhoud ca. 675 m Vraagprijs: € 895.000,- 

De Favaugeplein 31 B 

Op deze unieke locatie, direct aan de wandelboulevard, ligt dit 
ruime 3 kamerappartement op BOVENSTE woonlaag. Vraagprijs is inclusief de garage 

Prachtig uitzicht over boulevard, strand en zee! 

L-vormige woonkamer (vh 2 kamers) met balkon op het westen 

2 slaapkamers 

Keuken met bijkeuken, ruime badkamer 

Geheel voorzien van dubbele beglazing 

2 extra parkeerplaatsen voor de garage 

Woonoppervlakte 78 m 2 (excl. balkon en garage) f<W Vraagprijs: € 259.000,- 

Dr. Kuyperstraat 16 

Om de hoek bij de zuidduinen staat deze keurig 
onderhouden tussenwoning met 3 slaapkamers en een 
zonnige achtertuin met stenen schuur er^JB r om. 

• Een leuke woning die « 

• Geheel voorzien van j 

• Diepe tuin vaj] 

• Bergvlji 

• Woonoj^^^^^i ^STcl. schuur/vliering) 

• PerceelopH .. L e 196 m 2 Vraagprijs: € 289.000,- 

Karel Doormanstraat 6F3 

In het midden van dit complex aan zee ligt een ruim 4 kamer 
appartement met prachtig uitzicht over boulevard, strand en 
zee. Het appartement is op de 2e etage gesitijitfvlp heeft 
een ruime hoekberging in de onderbouv Vrij uitzicht! 

3 slaapkamers 

Intercomsys 

Vrij 

Le Passage 3F19 
i dubbele beglazing 
t dat een update nodig heeft Woóroppervlakte 82 m 2 (excl. balkon en berging) 
Vraagprijs: € 185.000,- 
Door de mooie zuidoost ligging op de hoek van de 4e verdieping heeft 
u prachtig uitzicht over het dorp en de achterliggende duinen. Het 2 
kamer appartement is licht, zonnig en ligt op st^^v afstand van 
het centrum met alle voorzieningen bin • Ca. 75m van zee gelei 

• Balkon met zi 

• Bergin 

• Apparti 

• WoonopM .Ha. 67m 2 (excl. balkon en berging) 
e zeezicht Vraagprijs: € 129.000,-